Välkomna till valrörelsen!

Ledare Artikeln publicerades
Den här annonsen ingår som en del i en kampanj för ”Svenska modellen” som Socialdemokraterna nu lanserar i sociala medier.
Den här annonsen ingår som en del i en kampanj för ”Svenska modellen” som Socialdemokraterna nu lanserar i sociala medier.

Mindre än ett år kvar till val, och med krympande tid att vinna väljare brukar skamlösheten i motsvarande tempo tillta. Det är nog så Borås-socialdemokraternas inlägg bör läsas.

Ulf Kristersson väckte – positiv – uppmärksamhet efter sitt tillträde när han efterfrågade ett vuxnare samtalsklimat i politiken. Även S-märkta bedömare tyckte sig notera en mer återhållsam och mindre konfrontativ stil när den nye M-ledaren debatterade i SVT och i riksdagen härom veckan.

Statsminister Stefan Löfven (S) svarade med dubbla alternativa fakta, när han i debatterna 1) hävdade att Alliansen ”vill sänka skatten med 100 miljarder”, trots att han givetvis vet att så inte är fallet, och när han 2) sa att ”amerikansk forskning” visar att minst en miljon vanliga jobbare ”riskerar att få sänkt lön” med Allians-förslaget om Inträdesjobb (som riktar sig till nyanlända och personer upp till 23 år utan gymnasieexamen). Det senare påståendet avfärdades raskt av svenska forskare i SVT:s ”Faktakollen”.

Nu har Stefan Löfven inte bett om ursäkt, däremot har partiets företrädare på andra håll i landet tagit debattekniken vidare. Som här i Borås, där tre ledande företrädare i form av Per Carlsson, Ulf Olsson och Malin Carlsson, i en debattartikel i BT på onsdagen skrev att ”sammantaget har Moderaterna alltså kokat ihop en besk brygd...”.

Enligt dessa normalt sansade socialdemokrater ”vill Moderaterna skapa fler jobb genom att sänka lönerna för dem med lägst lön”. Vidare slås fast att ”syftet är att driva fram en ny låglönearbetsmarknad...”. Förlåt, men varför skulle Moderaterna se ett egenvärde i låga löner? Att inte låtsas om att denna diskussion handlar om att försöka bryta ett brutalt och växande utanförskap är, för att uttrycka sig milt, mindre vackert.

M-stämmans beslut om att turordningsreglerna på arbetsmarknaden i högre grad ska baseras på kompetens än anställningsår blir till att partiet ”vill riva upp arbetsrätten och göra det lättare att sparka folk”, trots att varje seriös följare av frågan vet att ambitionen är att göra det mindre riskfyllt för små och medelstora företag att nyanställa.

Sedan väljer företrädarna för den regering som (tillsammans med Miljöpartiet) drivit igenom den nya tuffare migrationspolitiken att skriva att ”asylrätten skrotas” i Moderaternas nya linje.

Man kan visserligen säga om firma Carlsson/Olson/Carlsson är i gott sällskap i grenen att medvetet missförstå vad M faktiskt säger. Moderaterna vill, precis som Socialdemokraterna, ha ett EU-gemensamt asylsystem. På längre sikt ”finns skäl att överväga en reformering (...) så att asylrätten utövas vid EU:s yttre gräns, och flyktingar fördelas mellan EU:s länder utifrån kvoter”, skriver M-ledningen på DN Debatt, där denoteras att ”asylprövningen skulle då ske i säkra områden utanför EU och inte i varje enskilt land (...)” och, ”precis som i dag, bygga på den enskildes behov av skydd”. Det är för övrigt resonemang som liknar de som Angela Merkel i Tyskland och Emmanuel Macron i Frankrike för.

I S-retoriken blir alltså detta till att Moderaterna vill ”skrota asylrätten”. Det uttalas av samma parti vars egen PR-avdelning nu sprider annonser som den på bilden här intill. Kampanjen för ”Svenska modellen” får där rubriken ”Vi slår vakt om Sveriges säkerhet” lagd ovanpå en bild där poliser utför passkontroller på tåg.

Välkomna till valrörelsen.