Mark

Den 16-åriga flicka från Mark som fritogs från IS blev en nyhet över hela världen. Familjens öde filmades och visades i en SVT-dokumentär i julas. Flickan och familjen har enligt flera experter inte fått det stöd de behöver för att kunna bearbeta sina upplevelser.
Foto:

Toppnyheter just nu