Herrljunga

Emma Hartelius har klimatberäknat verksamheten på sin gård. Den uppåtgående gula stapeln visar skogsbrukets positiva klimatpåverkan och den nedåtgående röda visar köttproduktionens negativa koldioxidpåverkan. Den blåa stapeln visar nettopåverkan om man tittar på både köttproduktionen och skogsbruket.
Foto:

Co-drivern Viktoria Johansson, föraren Tim Lagerstam och co-drivern Alexander Eskilsson från Kullings MS pratade rally på Kunskapskällan tillsammans med rallyföraren Ramona Karlsson. Bilen är Tim Lagerstams tävlingsbil.
Foto:

Fotbollsspelaren Samuel Holmén var ett av de tre nya namnen på Herrljunga Walk of Fame.
Foto:

Toppnyheter just nu