Den individuella lönesättningen, införandet av förstelärarsystemet och nu ett system där endast "duktiga lärare" skall premieras med 3 000 kronor/månad medför splittring inom lärarkåren med ytterligare sjunkande elevresultat som följd, anser skribenten.
Foto:
Insändare

Familj

Döds- och minnesannonser

Toppnyheter just nu