Borås friskolor är positiva till att nyanlända flyktingbarn ska får förtur till fristående skolor. I dag tar tio procent av de svenska skolorna emot hälften av alla nyanlända elever. Regeländringen gör att fler kan gå på friskolor. Här är Borås kristna skola, Kunskapsskolan, Malmen Montessori och Internationella engelska skolan.

Sanda Caktas två månader gamle son Daniel felmedicinerades vid ett akutbesök på Säs i Borås. Nu befinner sig hon och sambon på Drottning Silvias barnklinik i Göteborg där Daniel genomgår kontroller och provtagningar.
Foto:

Toppnyheter just nu

Borås friskolor är positiva till att nyanlända flyktingbarn ska får förtur till fristående skolor. I dag tar tio procent av de svenska skolorna emot hälften av alla nyanlända elever. Regeländringen gör att fler kan gå på friskolor. Här är Borås kristna skola, Kunskapsskolan, Malmen Montessori och Internationella engelska skolan.