Ledare
Ryaverket, en av det kommunalt ägda bolaget Borås Energi & Miljös anläggningar. De kommunala bolagen anser sig inte kunna betala marknadsmässiga löner och hyr i stället in dyra konsulter, enligt Stadsrevisionen.
Foto:

Familj

Grattisannonser

Bröllop och vigsel

Döds- och minnesannonser

Toppnyheter just nu