Borås

Läkare Carmen Pichot (tv) och fysioterapeut Eva Deurloo jobbar på Gottfriesmottagningen i Mölndal, utanför Göteborg. Carmen Pichot informerar om att diagnosen inte berättigar till ersättning hos alla myndigheter. Hon jämför misstron mot ME med den som fanns mot MS före sjukdomens orsaker kunde fastställas. – Många trodde att MS också var en psykisk sjukdom, ända fram tills dess att man med hjälp av magnetröntgen kunde påvisa orsakerna.
Foto:

Stadsdelar

Reportage söndag
En välfylld dieseltank är trygghet på en lantgård. Tack vare den kan mjölkproduktionen hållas i gång även om den normala strömförsörjningen försvinner. Alexander Andersson, centerpartistisk politiker, anser att myndigheter på såväl nationell som lokal nivå liksom privatpersoner måste höja krisberedskapen.
Foto:

BT tipsar: Missa inte det här

Toppnyheter just nu