Skilsmässa löser inget

Ledare

Rejält plus för alliansen och ras för socialdemokraterna.

Artikeln publicerades 7 november 2008.

Gårdagens opinionssiffror blev plåster på såren för en allians som tidigare i veckan tvingats berätta för väljarna att de för första gången går skilda vägar i en fråga.

Socialdemokraterna tappar 5,8 procent och skillnaden mellan blocken minskar med 12,9 procentenheter till 5,3 procentenheter. Minsta skillnaden sedan februari 2007, enligt mätningen från Demoskop som beställts av Expressen.

Opinionsmätningen avslutades innan beskedet kom att regeringen inte kunnat enas om synen på äktenskap. Vilken betydelse kd:s misslyckande med att få med övriga regeringspartier på tanken att även i fortsättningen reservera äktenskapsbegreppet för man och kvinna, återstår alltså att se. Men det är svårt att tro att det kommer att innebära väljarflykt eller tillskott av några större dimensioner. Positionerna har varit kända länge och de väljarförflyttningar som skett till följd av partiernas inställning i frågan har nog redan gjorts.

Det är förvisso många som är djupt engagerade i frågan men den är knappast av den art att man vinner eller förlorar val på den. Dock svarade Mona Sahlin när hon som nytillträdd partiledare fick frågan om vilka tre punkter som var de viktigaste: 1) samkönade äktenskap 2) stoppa utförsäljningen av hyresrätter och 3) mer vindkraft. Men om det är på det viset som socialdemokraterna tänker prioritera i den politiska debatten kan nog den minskade klyftan mellan blocken snabbt bli än mindre.

Äktenskapsfrågan handlar om värderingar och det är i sig förvånande, och nedslående, att en borgerlig regering nu springer iväg och prompt ska öppna för en förändring av det äktenskapsbegrepp som tjänat samhället väl så länge. Ändå är utgången av tvistefrågan inte särskilt förvånande. Det är en sak att kompromissa om när värnskatten skall tas bort, hur stort vårdnadsbidraget skall vara eller vilken nivå ersättningen i socialförsäkringarna skall ligga på. Då går det att ge och ta och jämka samman. Synen på äktenskapet kan inte hanteras på samma sätt. De kompromissförslag som funnits har lanserats som konstruktiva men ändå slingrat sig runt grundfrågan om vad ett äktenskap är.

Nu blir ett äktenskap något annat än det har varit och det sker när det parti som värnat mest om begreppet sitter i regeringen. Det är inte konstigt att det morras i kd-leden om en statsminister som inte lyssnar. Röster höjs för att partiet bör lämna regeringen. Det vore dock förhastat. Skilsmässor är allvarliga saker och bör inte ske i vredesmod för att man inte fått sin vilja igenom.

Ledarredaktionen