Guteland: Sacharovpriset kan hjälpa Isaak till frihet

Mitt Europa Artikeln publicerades

 

En bild från en manifestation i fjol för Dawit Isaaks frigivande.
Foto: Christine Olsson/TT
En bild från en manifestation i fjol för Dawit Isaaks frigivande.

Om drygt en vecka avgörs det om Dawit Isaak ska få Europaparlamentets prestigefyllda Sacharovpris. Något som skulle öka uppmärksamheten för Dawit Isaaks grymma öde och öka pressen på Eritrea att frige honom.

Om drygt en vecka avgörs det om Dawit Isaak ska få Europaparlamentets prestigefyllda Sacharovpris. Något som skulle öka uppmärksamheten för Dawit Isaaks grymma öde och öka pressen på Eritrea att frige honom.

Förra lördagen, den 23 september, var det exakt 16 år sedan Dawit Isaak fängslades. 16 år av ovisshet och oro för hans nära och kära. I juni 2005 skrev Dawit Isaak i ett mail till Leif Öbrink, ordförande i stödkommittén för Free Dawit: “Ett förhör trodde jag bara tar 45 minuter, men här har det gått minst 45 månader utan en enda fråga.”

Det är 16 stulna år från Dawit, från hans familj. Varför? För att han startade en tidning och lät olika röster komma till tals. Normal journalistik där det fördes normal opposition. Grunden i en fungerande demokrati. Vardag för oss i Sverige.

Dawit Isaaks kamp för sitt liv är obegripligt svår att förstå för oss som lever i frihet. Men oavsett det obegripliga, oavsett mörkret, sjukdomen och misären, och oavsett hur milsvid skillnaden är från vår egen vardag, så måste vi försöka förstå. De största orättvisorna förtjänar våra största insatser. Vi måste kämpa för att föra upp Dawit Isaaks rätt till frihet på den politiska dagordningen.

I Europaparlamentet har vi socialdemokrater därför under flera år kämpat för att få en nominering av Dawit Isaak till Sacharovpriset. Priset har fått sitt namn efter Andrej Sacharov - en sovjetisk medborgarrättskämpe och Nobelpristagare.

Det ges till personer som ”har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp”.

I år lyckades vi äntligen. Denna gång har dessutom hans namn stöd av hela den stora socialdemokratiska partigruppen, Europaparlamentets näst största. Eftersom även andra har fört fram hans namn, så hoppas vi att vi äntligen har chansen att nå ända fram.

Om drygt en vecka avgörs vilka tre av de nominerade som blir finalister. Det är bland dem som den slutliga vinnaren av 2017 års Sacharovpris utses i slutet av månaden.

Vi svenska europaparlamentariker är överens om nomineringen denna gång, nu är det viktigt att också den stora konservativa gruppen EPP, där M och Kd ingår, också nominerar. Dessa partiet har därför nu en viktig roll att påverka sina partikollegor från andra länder.

Dawit Isaaks kamp för frihet är allas vår frihetsfråga. Och vår kamp för Dawit är en kamp för alla andra röster, journalister och oppositionella, som sitter fängslade utan rättegång och utan rättsskydd.

Inget land kan säga sig överordnat yttrandefriheten. ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det." ~ Evelyn Beatrice Hall (ofta felaktigt tillskrivet Voltaire). Orden är bevingade och förpliktigande.

Mänskliga- och medborgerliga rättigheter måste respekteras, även i Eritrea. Vår förhoppning är att den uppmärksamhet som Sacharovpriset skapar ska öka trycket på landet att respektera rättsstatens principer och efterleva demokratiska regler.

Målet är att få Eritreas regering att reagera och agera, och ytterst ge Dawit Isaak hans frihet tillbaka. Vi ska inte ge upp. Dawits sak är vår.

Om skribenten

Jytte Guteland

Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.

Visa mer...