Attraktiva arbetsgivare kommer fylla utbildningsplatserna

Ledare Artikeln publicerades
Fler studenter väntas börja läsa vid Högskolan i Borås. Men färre vill utbilda sig inom bristyrken i välfärdssektorn. Det är ett underbetyg för offentlig sektor som arbetsgivare.
Foto: Jan Pettersson
Fler studenter väntas börja läsa vid Högskolan i Borås. Men färre vill utbilda sig inom bristyrken i välfärdssektorn. Det är ett underbetyg för offentlig sektor som arbetsgivare.

Hela 30 procent fler än förra året kan börja studera vid Högskolan i Borås i höst. Men trots det är det inte bristyrkenas utbildningar som lockar till sig fler studenter.

Allt färre söker sig till lärarutbildningarna i Borås trots att behovet av fler lärare stort. Bara en av utbildningarna har reserver och flera platser beräknas stå tomma trots de stora pensionsavgångar som väntar inom lärarkåren. Knappt 100 personer har blivit antagna till förskollärarprogrammet vilket är något färre än förra året. Och sjuksköterskeprogrammet, som i vanliga fall är en populär utbildning på högskolan, hade totalt 400 färre sökande i år.

Paradoxalt nog är det just inom utbildningsväsendet samt vård och omsorg som flest unga vill arbeta, enligt Sifo-rapporten ”Vem vinner slagen om Generation Z?” framtagen av medarbetarportalen Benify (2/7). Men det är inte till dessa utbildningar som de söker sig till, vilket med störst sannolikhet är en konsekvens av de tuffa arbetsvillkoren som lärare, förskollärare och sjuksköterskor tampas med.

Inom läraryrket har löneutvecklingen varit dålig i Sverige i allmänhet och i Borås i synnerhet. Lärare i Borås kan få flera tusenlappar fler i lönekuverten om de söker sig till några av kranskommunerna i stället. Men det är inte bara lärarlöner som bör tas i beaktande när man frågar sig varför allt färre vill bli lärare. Inte heller läraryrkets försvagade auktoritet, där det sociala tar över kunskapsförmedlingen, är särskilt attraktivt.

Inom förskolan är barngrupperna orimligt stora vilket påverkar såväl barnen som personalen. Inte heller bland förskollärare är löneutvecklingen särskilt tillfredsställande i förhållande till den arbetsbörda som många anställda upplever.

Under våren har det på nyhetsplats rapporterats om stora besparingskrav som Södra Älvsborgs sjukhus har liggandes över sig. Rekryteringsstopp, nedlagda enheter och avdelningar samt stillastående ambulanser är bara några exempel på hur besparingskraven kan komma att påverka patienternas tillgång till vård. Därtill befinner sig sjuksköterskor i ett redan utsatt läge med hög arbetsbelastning, dålig lön och stress som påföljd. Vem vill bli sjuksköterska när det är på det här viset?

Högskolan kan locka till sig fler studenter genom att hålla fortsatt hög kvalitet på sina utbildningar. Men de kan inte lösa den här ekvationen på egen hand. Först och främst måste offentlig sektor bli mer attraktiv som arbetsgivare. Det görs bäst genom att erbjuda sina anställda en dräglig arbetsmiljö och en lönesättning som tar tillvara på den kompetens som lärare, förskollärare och sjuksköterskor besitter.

Det kostar, men inte lika mycket som den kompetensbrist som kan komma att slå hårt mot den offentliga sektorn.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.