Alliansen har 200 dagar på sig för att tala klarspråk

Ledare Artikeln publicerades
Kerstin Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD), Annette Carlson (M) och Morgan Hjalmarsson (FP) firar Alliansdagen.
Foto: Valdemar Lönnroth
Kerstin Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD), Annette Carlson (M) och Morgan Hjalmarsson (FP) firar Alliansdagen.

Allianspartierna tycker att Borås ”behöver och förtjänar ett nytt politiskt ledarskap”. De har rätt i sak, men har de förmågan att göra det tydligt att de kan erbjuda boråsarna ett bättre?

Är det något som präglat den senaste mandatperioden så är det konsekvenserna av att de rödgröna partiernas ledarskap inte har hållit måttet.

Ett litet exempel: Orangeriet. Så fel det blev!

Politisk klåfingrighet, ogenomtänkt utnyttjande av det unika huset och dogmatiska diktat till engagerade och kunniga restaurangägare blev en manifestation av rödgrön inkompetens och rakt inte ledarskap.

Ett annat exempel på vad som händer när ledarskapet inte håller måttet, fast långt större och väsentligen allvarligare, var det som ledde fram till skolinspektionens många och upprepade mångmiljonviten för bristande trygghet och svagheter i kunskapsförmedlingen i den kommunala skolan.

Så ja, Borås behöver sannerligen ett bättre ledarskap.

Att Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas främsta representanter ”vill bygga Borås ännu starkare” förutsätter att väljarna först uppfattar att Alliansen besitter bättre ledaregenskaper än de som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har visat sig besitta.

”Vår ambition är att genomföra de reformer och fatta de beslut som är nödvändiga för att frigöra Borås potential”, skriver Moderaternas Annette Carlson i ett pressmeddelande och uttalar därmed vad som bara kan uppfattas som ett stort löfte.

I det läget räcker det inte att konstatera att man utgör en värderingsgemenskap vad avser ”synen på den enskilde och synen på det civila samhället i relation till det offentliga”, som Liberalernas Morgan Hjalmarsson formulerar sig. Att de fyra partierna dessutom säger sig ha en samsyn bland annat vad avser ökad trygghet i hela Borås, en skola med fokus på kunskap och elever, ett värdigt liv för äldre och ökade möjligheter för valfrihet är, med all respekt för de goda ambitionerna, trots allt varken mer eller mindre vad som kan förväntas av alla anständiga och demokratiska partier som ställer upp i kommunalvalet.

Det som i slutändan avgör var makten hamnar är hur den konkreta politiken utformas så att de högt ställda anspråken kan förverkligas.

Alliansen har 200 dagar på sig för att lyckas. 200 dagar som i rimlighetens namn måste utnyttjas till att ta fram en gemensam politik som väljarna uppfattar som ett bättre alternativ än alla andra.

Men det är inte nödvändigt att det blir 200 förslag. Det räcker gott och väl med att de som läggs är så utformade att det inte råder någon tveksamhet om att ett borgerligt ledarskap gör Borås till en bättre stad än om den leds av ett rödgrönt.