Ledare: Alla bör vara vaccinerade

Ledare Artikeln publicerades
Anslag informerar om ny rutiner på grund av mässlingsutbrott vid barnakuten på Östra Sjukhuset Sahlgrenska i Göteborg.
Foto: Thomas Johansson/TT
Anslag informerar om ny rutiner på grund av mässlingsutbrott vid barnakuten på Östra Sjukhuset Sahlgrenska i Göteborg.

Julens utbrott av mässling i Göteborg aktualiserar frågan om obligatorisk vaccinering behöver införas. Sådana regler finns redan i till exempel Frankrike.

Historiskt har vi inte velat ta det steget i Sverige - men trenden att inte vaccinera sig eller sina barn kan ha vuxit till en allmän fara. Det här ställer krav på lagstiftare och myndigheter att agera beslutsamt. Det krävs en vaccinationsgrad på över 90 procent av befolkningen för att en så smittosam sjukdom som mässlingen ska kunna hindras från att spridas.

Enskilda personer som känner oro över hur vaccin fungerar ska självklart bemötas med respekt och tålamod. Men när grupper organiserat sprider desinformation som kan leda till samhällets motståndskraft mot farliga sjukdomar skadas - ja, då krävs det att samhället svarar upp mot den utmaningen.

Alla barn och vuxna i Sverige bör vara vaccinerade mot mässlingen. Det finns inga goda argument mot en allmän vaccinering.

Ibland har vaccinmotståndet i debatten skildrats som vilken åsiktsfråga som helst där sanningen kan ligga någonstans emellan de olika sidorna. Men det är fel. Vi vet att mässling är en farlig sjukdom och att vaccin fungerar.

Globalt har världshälsoorganisationen under det senaste årtiondet lyckats att minska antalet döda barn i mässlingen från flera miljoner till under 100 000 genom vaccinationskampanjer. Innan vi började vaccinera i Sverige dog och skadades barn även här.

I debatten om vaccinering framförs det många dumma och egoistiska åsikter. En vanlig utsaga som hörs är att någon haft mässlingen som liten och minsann inte tagit någon skada. Men det innebär inte att andra inte kan skadas av samma sjukdom. När man vaccinerar sig själv eller sitt barn gör man det inte bara för sin egen skull, utan också för sina medmänniskor. Precis som med många andra smittosamma sjukdomar är mässlingen störst hot mot de som är små eller av någon anledning har nedsatt försvar. Har vi i Sverige glömt att vi som medborgare också har skyldigheter som vi uppfyller av solidaritet?

En annan dum uppfattning som vädras är den att mässlingen är ett problem som kan skyllas på invandringen. Det är naturligtvis sant att sjukdomar sprids snabbare i en globaliserad värld. Men en enskild smittad person som kommer till Sverige blir till en risk först om de som redan bor här inte har tagit den vaccinering de ska. Den aktuella smittospridningen har skett här.

Förhoppningsvis leder det som hänt i Göteborg nu till att de politiska partierna bekänner färg inför valet. Vilka är beredda att ta debatten om ett lagförslag om obligatorisk vaccinering? Vilka eventuella alternativ finns för att öka vaccinationsgraden?

I väntan på det arbetet, som naturligtvis kräver en del opinionsbildning och information, finns det en mer specifik fråga där samhället bör agera snabbare. Det gäller obligatorisk vaccinering för sjukvårdspersonal. I Göteborg misstänker man att ovaccinerad sjukvårdspersonal spred smittan in på avdelningar för nyfödda. Det är en skandal. I dag finns det inga nationella riktlinjer för vaccination för sjukvårdspersonal, vilket borde vara en självklarhet – särskilt för personal som är i kontakt med riskgrupper.