Insändare

Trygghetsboendet som blev otryggt

Äldreomsorg Artikeln publicerades
Så här kan de nya bostäderna för äldre se ut i Viskafors. Skribenten rekommenderar Viskaforshem att snarast göra studiebesök på trygghetsboendet i Bollebygd, som blev ett ”otrygghetsboende”.
Så här kan de nya bostäderna för äldre se ut i Viskafors. Skribenten rekommenderar Viskaforshem att snarast göra studiebesök på trygghetsboendet i Bollebygd, som blev ett ”otrygghetsboende”.

I Borås Tidning söndag den 11 mars läser man att Viskaforshem AB planerar för byggande av 25 trygghetslägenheter. I visionen är samvaroytor planerade och det verkar lovande. Det trygga i denna boendeform är att det ska finnas möjlighet till gemenskap så att ingen ska behöva känna sig isolerad eller ensam.

Det bör även finnas lokal i byggnaden dit man går för en pratstund med fika exempelvis, eller där man kan ha någon form av hobbyverksamhet. Innan Viskaforshem AB är helt klara med planeringen vill jag rekommendera företaget att göra ett studiebesök i Bollebygd, där man för cirka två år sedan blev klar med sitt så kallade trygghetsboende. Boendet där är i ett trevåningshus med hiss och trappor.

Vad gäller hissen så är man tvungen att hela tiden ha knappen intryckt, annars stannar hissen. Inte så lätt med värkande fingrar. Fastigheten är byggd med loftgångar och de låga fönstren som man passerar ger full insyn till lägenheterna, vilket ger en otrygghetskänsla.

Inom fastigheten för trygghetsboendet här i Bollebygd finns det inte någon gemensamhetslokal som de boende kan gå till för en pratstund, kanske över en kopp kaffe eller för att kunna utöva någon hobbyverksamhet.

På andra sidan gatan ligger Bollebygds äldreboende och där finns en lokal som kallas Träffpunkten och dit är trygghetsboendets personer hänvisade, då det vissa dagar där förekommer aktiviteter såsom fika med bingo, gymnastik sittandes, frågesport med mera. Träffpunkten finns bakom låst utrymme och för att komma dit behöver man få hjälp eller ringa på dörrklocka. Men att ta sig från trygghetsboendet över gatan till äldreboendet kan bli problematiskt då biltrafiken tidvis är tät.

Är man dessutom funktionshindrad med dålig hörsel, dålig syn och kanske ostadig på benen, då är det helt olämpligt att rekommendera dessa människor ut på gatan, som kan vara belagd med snö och is.

Som sagt rekommenderar jag att Viskaforshem AB snarast gör studiebesök på trygghetsboendet i Bollebygd, som blev ett ”otrygghetsboende”.

Pensionär