Insändare

Har BT:s ledarsida fått en släng av höghusfeber?

Stadsutveckling Artikeln publicerades

Svar till ledaren ”Uppåt är enda riktningen”, BT 1/12.

I BT 1/12 finns på ledarsidan en artikel med rubriken ”Uppåt är enda riktningen”. Jovisst, man kan ha olika åsikter om hur höghus (i detta fall riktigt höga hus) förfular eller förskönar stadsbilden. Det har jag respekt för. Men argumentationen som framförs i artikeln tyder på ett tankehaveri eller kanske en attack av höghusfeber.

Ett 24 våningar högt bostadshus vid Lilla Brogatan rymmer 150 lägenheter och det finns inga andra möjligheter att bygga bostäder. Detta beskrivs som det överglänsande argumentet för förslaget. Redan i BT dagen efter framför samma exploatör en idé, som skulle ge dubbelt så många lägenheter på Kristineberg. Detta är bara ett förslag till förtätning och renovering, som skulle kunna ge mångfalt fler bostadslägenheter än i ett 24-våningshus vid Lilla Brogatan. Det gäller även mera centrumnära stadsdelar än Kristineberg.

Förslaget till ett 24-våningshus skulle visa på en utvecklingspositiv och framstegsvänlig attityd hos Borås. Hur positivt och framstegsvänligt har bygget av höghuset på Sjöbo eller senare det 21 våningar höga huset på Druvefors uppfattats? Höga hus är inget nytt påfund och jag har svårt att se någon framstegsvänlig attitydförändring, som byggandet av mycket höga hus skulle innebära. Det visar snarare på brist på argument hos artikelförfattaren.

Man skulle kunna se det planerade 245 meter höga Karlatornet på Hisingen i Göteborg från det föreslagna 24-våningshusets översta våningar. Men hallå, skulle detta vara ett argument för att bygga huset vid Lilla Brogatan i Borås. Jag lider med artikelförfattarens brist på vettiga argument.

Borås skulle inte må illa av att utvecklas i samma riktning som Göteborg (med åsyftning på Karlahuset). Tänk större och våga mer, pläderar artikelförfattaren. Varför skulle Borås må bättre av att ta efter Göteborg? Förhållandena på Hisingen är inte det minsta lika centrala Borås. Jag tror det är precis tvärtom. Behåll den särart som präglar Borås.

Jag tycker personligen att idén med Pallas Tower (33 våningar) kan vara ett utropstecken och positivt för stadsmiljön i Borås. Men att bygga ett 24-våningshus 100 meter därifrån vid Lilla Brogatan känns som ett mycket dåligt, för att inte säga dumt förslag. Jag tror artikelförfattaren fått en släng av höghusfeber. Feber brukar dock gå över. Jag tror det även kan gälla BT:s ledarsida om man tänker igenom sin argumentation.

Svensson