Insändare

Fler äldre i riksdagen ger bättre äldreomsorg

Äldreomsorg Artikeln publicerades

I såväl rikspress som lokaltidningar skrivs det spaltkilometer om brister i äldreomsorg och äldrevård. Klagomålen är såväl generella som specifika. De kommer från såväl anställda som brukare. De omfattar såväl äldreboende som hemtjänst. Varför ser det då ut som det gör?

Svaret är riksdagens sammansättning. Utav landets befolkning är cirka tio procent 65 år och äldre, medan riksdagen endast har fem procent ledamöter i motsvarande ålder. Vem tror på allvar att 95 procent av riksdagens ledamöter i första hand prioriterar äldre, när de har andra att tänka på i första hand – sig själva, barn och barnbarn. Att dessa 95 procent därtill rent psykologiskt fjärmar sig från tanken på att åldras, kan också ha en avgörande betydelse för ett bristande engagemang när det gäller äldreomsorg.

Det är hög tid att vi engagerar oss inför nästa års val. Det är dags att vi går samman och lägger upp en plan för att kryssa in fler äldre i riksdagen.

Målet bör vara att antalet ledamöter motsvara befolkningen. Konkret innebär det att ytterligare 20 personer som är 65+ ska in i riksdagen efter nästa års val.

Kjell Nordberg 70+