Vårdplatserna räcker inte till

Borås Artikeln publicerades

Det finns 4 300 sjukhusplatser i Västra Götaland vid regionens sex största sjukhus, men platserna räcker inte till.

Varje dag måste 180 extraplatser utnyttjas, störst är överbeläggningarna vid SÄS i Borås och inom NU-sjukvården.

För första gången har Västra Götalandsregionen nu kartlagt vårdplatssituationen vid sjukhusen i regionen.
– Hittills har i princip varje sjukhus fått hantera sina egna problem. Nu har vi för första gången en total bild av hur det ser ut i hela regionen och också en prognos för framtida vårdplatsbehov. Det betyder att vi kan arbeta gemensamt inom organisationen för att lösa problemen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

I VG-regionen används vårdplatserna väl. Beläggningsgraden är i dag i genomsnitt 91 procent, vilket nationellt sett är en hög nyttjandegrad.

Men utredningen visar också att överbeläggningarna är många. I hela regionen får i genomsnitt 180 patienter varje dag finna sig i att få en överbeläggningsplats, även om det inte alltid innebär en plats i korridoren.

Större förebyggande arbete, modernare behandlingssätt, högre kvalitet på vården har minskat behovet av vårdplatser. Allt fler äldre och en ökande befolkning gör dock att VG-regionen räknar med att behöva ytterligare 140 vårdplatser inom tio år.

Den mest akuta och viktigaste uppgiften, enligt regionledningen, är dock att komma till rätta med överbeläggningarna och de problem som dessa leder till.