Borås

Stadsdelar

Av Borås cirka 32 000 bostadslägenheter är drygt 22 000 hyresrätter. Sett till vad som har byggts de senaste 20 åren ser fördelningen helt annorlunda ut.
Foto:

Toppnyheter just nu