Uttalande om hemlösa upprör

Borås

Maj Steens attack mot hemlösa i BT på lördagen rör om i Borås politiska majoritet.

Artikeln publicerades 19 oktober 2008.

– Under all kritik, säger Johan Hellström (mp) om uttalandet.

På kommunfullmäktiges möte i torsdags diskuterades bland annat hemlöshet. En grupp hemlösa satt på åhörarbänken, och några blev högljudda och störande.

Steens Det upprörde Maj Steen (m), ordförande i fullmäktige. I gårdagens BT sa hon så här:

”Deras uppträdande spär bara på den allmänna bilden att många hemlösa inte klarar av att bo i bostadshus”.

Det fick miljöpartiet att reagera.

– Det visar på en människosyn som vi inte ställer upp på. Hela vår fullmäktigegrupp har reagerat, säger Johan Hellström, gruppledare för miljöpartiet.

Han menar att situationen i fullmäktige kunde hanterats bättre.

– De hemlösa som var där kände inte till spelreglerna på ett fullmäktigemöte. Det hade varit bättre att förklara än att ryta till, säger han.

Miljöpartiet och moderaterna samarbetar i majoriteten i Borås. Men Maj Steens uttalande speglar inte majoritetens åsikter, tycker Johan Hellström.

Ulrik Nilsson, kommunalråd och partikamrat med Maj Steen, säger att hennes uttalande ”inte riktigt håller”. Men han visar också förståelse för hennes sätt att uttrycka sig:

– Jag tror att hon menar att de hemlösas sak inte stärktes av deras uppträdande, säger han.

Ulrik Nilsson misstänker att någon annan hade förmått de hemlösa att komma till fullmäktigemötet i torsdags. Vem det skulle vara kan han inte säga.

– Men någon hade uppenbarligen sagt till dem att det skulle diskuteras hemlöshet. Det är synd att använda de svaga i samhället som slagträ för politiska syften, säger han.

Ska man inte kunna komma till fullmäktige för att lyssna på debatter man berörs av?

– Men frågan är hur nära det ligger dem. Vi i fullmäktige är såpass påläsa att vi förstår vad frågan handlar om utan att de är där, säger Ulrik Nilsson.

Johan Hellström (mp) har en annan syn på åhörare i fullmäktige:

– Det är viktigt att folk kommer till fullmäktige, men de här kommer nog tyvärr inte tillbaka. De kände sig nog inte särskilt välkomna.