Tog med Koranen - passerade gräns för religiös påverkan

Borås Artikeln publicerades
Bilden är en arkivbild – tagen i ett annat sammanhang.
Foto:Muhammed Muheisen
Bilden är en arkivbild – tagen i ett annat sammanhang.

En anställd på ett boende har misskött sig kraftigt och varnas nu.

Boråsaren har haft med sig Koranen till ett boende, agerat gränslöst och skjutsat ungdomar i sin egen bil.

Ännu så länge rubriceras ärendet åläggande av disciplinpåföljd. Den anställde får en skriftlig varning angående flera mycket allvarliga punkter.

Kritiken gäller att den anställde tagit med sig Koranen till ett boende och därmed passerat verksamhetens uttalade gräns när det gäller påverkan av ungdomar i religiösa frågor.

Den anställde ska också vara gränslös i relation med vissa av ungdomarna på boendet, trots att både enhetschef och områdeschef har tagit upp det felaktiga agerandet.

Genom att positivt särbehandla vissa ungdomar har den anställde använt ungdomarna som ett verktyg i en pågående konflikt som den anställde har med en kollega på boendet. Också detta har tagits upp i samtal med enhetschefen.

Dessutom har den anställde kört ungdomar i sin egen bil, efter arbetets slut.

I samband med disciplinpåföljden varnas den anställde för att om problemen fortsätter så överväger kommunen att säga upp eller avskeda hen.