Så tycker Borås toppolitiker

Borås Artikeln publicerades

Borås toppolitiker tycks vara eniga: Bussarna borde bort från Södra torget.

Södra Torget har varit omdiskuterat i många år som terminal för bussarna och diskussionen har aktualiserats av påskhelgens olycka, då en ung kvinna blev påkörd av en buss.

I slutet 1990-talet fanns ett konkret förslag att flytta bussarna till Allégatan.
Dåvarande kommunalrådet för Vägvalet Björn Wahllöf var den politiker som hårdast slogs för att inte flytta. Kommunfullmäktige sa också nej till Allégatan som bussterminal.

Men i dag låter det så här:

Björn Wahllöf , f.d. kommunalråd (Vägvalet):
– Tiderna har förändrats, i dag har jag en annan uppfattning. På sikt måste bussarna på Södra torget flyttas. Borås Centrum förflyttas under de närmaste åren genom byggnationer på Viskaholm, Konstsilkes tomt, gamla Wäveribolaget och Krokshalls torget.

– Jag tror att man nu borde utreda vidare att flytta viss busstrafik till Allégatan. I dagsläget ligger Resecentrum lite avigt till, men i framtiden kan mycket väl viss lokal busstrafik också kanaliseras via Resecentrum. Helt rätt att nu se över hela frågan.

Ulrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (m):
– Dagens trafiklösning på Södra torget känns inte bra eller trygg. Södra Torget borde kunna utnyttjas på annat sätt än att vara en trafikterminal. Någon direkt lösning på bussproblemet ser jag inte i nuläget. Hela frågan borde ses över.

Karl-Gustav Drotz, kommunalråd (kd):
– Jag vill frigöra Södra torget för torghandel, få en förlängning av Sandvalls plats. Bussterminal på Södra torget är inte bra, varken miljö eller säkerhetsmässigt. Området runt Resecentrum och Borås Central borde kunna bli ett nav för både fjärr- och lokal busstrafik.

Ulf Olsson, kommunalråd, kommunstyrelsen vice ordförande (s):
– Vi har i Borås en väl utbyggd kollektivtrafik som fordrar en stor knutpunkt för busstrafiken. Södra torget är inte en bra lösning. Jag har reagerat länge över trafikmiljön i city och bussproblemet måste få en lösning.

– Möjligen är en flyttning till Allégatan ett intressant alternativ. Dock måste vi ha en stor knutpunkt för bussarna med lätta och snabba lösningar för att på ett ställe kunna byta buss. Problematiken med bussarna på Södra torget är en mycket viktig fråga, som måste få en lösning.

Morgan Hjalmarsson, kommunalråd (fp) och ansvarig för trafikfrågorna i kommunstyrelsen:
– Bussarna måste bort från Södra torget. Resecentrum och området kring Borås Central borde kunna bli en bra knutpunkt för både fjärr- och lokal busstrafik.

– Möjligen bör vi också pröva att hitta en lösning med några knutpunkter för bussarna i Borås. Lokaltrafikens bussar bör ju också passera genom centrala Borås. Busstrafikens flyttning från Södra torget är en stor och viktig politisk fråga i Borås nu och för framtiden.