Rektorn: "Vi har mindre resurser än tidigare"

Borås Artikeln publicerades

Annas klass får extra stöd och det ska bli fler vuxna på rasterna. Men resurserna får tas från andra delar av skolan, säger Camilla Andersson, rektor på Sjöboskolan.

Skolan har fått minskade anslag, och därför finns egentligen inga pengar till några extra åtgärder. Det säger Sjöboskolans rektor Camilla Andersson, som har fått flytta om resurser på skolan för att lösa de akuta problemen.
– Vi har flyttat om resurser för att förstärka i vissa klasser. Nu håller vi på att förstärka närvaron på rasterna också. Men lösningen blir att de resurspersoner som finns på skolan får gå ut mer på rasterna. Det innebär att de plockas från lektioner.

Har det funnits tillräckliga resurser på skolan?
– Jag kan ju inte säga att vi har tillräckligt med resurser när något sånt här händer. Samtidigt kan vi inte ha en vuxen per elev, och konflikter på rasterna kan uppstå väldigt snabbt.

Däremot ser Camilla Andersson inga problem med skolans organisation i stort.
– Strukturen i vår organisation är inte fel, det handlar mer om att vi har mindre resurser än tidigare. Sedan är det helt normalt att vi gör tillbakablickar och kontrollerar hur det fungerar för eleverna, och det gäller alla elever i alla klasser. Säkerhet och trygghet är förstås viktigast.

Camilla Andersson vill inte kommentera enskilda fall i detalj, men säger att hon tycker att skolan har återkopplat till föräldrarna i tillräcklig omfattning.