Nu kräver fritids hörselskydd

Borås Artikeln publicerades

Kommunal rapporterar om ett skrämmande läge på fritidshemmen.
Barngrupperna har fördubblats och varje anställd har tre gånger så många barn att ta hand om jämfört med 1980.
I Borås kräver nu facket hörselskydd och bullermätningar.

– De säger att dagens barn är utåtagerande. Men hur ska du synas och höras idag om du inte skriker? säger Gunilla Nilsson, fackligt förtroendevald barnskötare på Kommunal i Borås.

Till henne ringer förtvivlad personal från fritidshemmen och är kritiska till både stora barngrupper och ofta dåliga lokaler. Allt fler får också problem med sin hörsel, och därför kräver facket i stadsdel Norr hörselskydd till medarbetarna. I höst ska det också göras bullermätningar i vissa förskolor, skolor och fritidshem. Men vem ska skydda barnens öron? Och utveckling?
– Rektorerna har ansvar för en del, politiken för en del, säger kommunalrådet Lena Palmén (S). Men barn ska så klart inte behöva hörselkåpor på fritids.

Själv önskar hon att grupperna skulle vara mindre. Och i budgeten, som ska presenteras i morgon, finns det pengar till en del satsningar på skolans område.
– Men det är stadsdelsnämnderna som måste göra avvägningarna, säger Palmén.

Så i dagsläget kan ingen egentligen svara på om grupperna kommer att fortsätta öka eller inte.
Palmén hävdar också att det är fel i siffrorna när det gäller Borås och att personaltätheten i själva verket är högre än Kommunals siffror. Kommunal hävdar från sitt håll att siffrorna kommer från Skolverket och SCB, och att Borås i sådana fall inte rättat siffror de anmält dit.

I somras undersökte också Stadsrevisionen fritidshemmen i Borås och då kritiserades just att statistiken i Borås är osäker när det gäller fritidshemmen.
Drygt en tredjedel av föräldrarna är enligt Kommunals rapport Har någon sett Matilda? oroliga för sina barn när de är på fritids. Nedskärningarna innebär att fritidshemmen har svårt att garantera barnens säkerhet. På fritids är det trångt, högljutt och där blir mycket konflikter. Hälften av föräldrarna känner också en press på att hämta tidigare. Kommunal menar att satsningar på fritishemmen skulle vara lönsamma investeringar. En bra verksamhet skulle leda till att fler klarar skolans mål, att skolan blir mer likvärdig om fritids bättre kan kompensera för barns olika villkor och bättre möjligheter för föräldrar att kombinera jobb och föräldraskap. Nu kräver Kommunal satsningar som minskar barngrupperna och ökar personaltätheten.