Kommunen backar från löfte om nya rör på grund av mystisk magsjuka

Borås Artikeln publicerades

Kommunen backar nu något när det gäller renoveringen av vattensystemet på Hedvigsborgs förskola.
– De kan inte lova åtgärder utan att hålla det, säger en förälder.

Under flera års tid har barnen på Hedvigsborgs förskola drabbats av problem med magen. Efter många utredningar och försök att hitta orsaken till magproblemen bland både barn och personal stod det i våras klart att vattnet troligtvis var boven i dramat.

Ungefär samtidigt lovade kommunen föräldrarna att man skulle byta ut alla vattenrör och kranar. Nu har man dock tagit tillbaka delar av det löftet.
– Vi har bytt rören där vattnet kommer in, vid den drabbade avdelningen. Men vi har gjort bedömningen att rören till de andra avdelningarna inte behöver bytas eftersom man inte har haft några problem där, säger kommunens fastighetsförvaltare Kent Hedin.

Däremot kommer man att sätta in en ny brunn och flera andra åtgärder, så som rengöring av vattensystemet, har genomförts under sommaren.
Dessutom uppmanas nu personalen att spola vattnet i kranarna under två minuter innan man använder det.
– Det bör man göra när vattnet har varit stillastående i rören en längre tid, säger Kent Hedin.

Flera föräldrar är missnöjda och tycker att kommunen inte gör tillräckligt.
– De kan inte på mötet komma och lova att åtgärda saker när de inte håller det. Och varför har de inte informerat oss föräldrar om detta, undrar en av föräldrarna till ett av barnen på avdelningen.

Under våren, innan sommaruppehållet på förskolan, fick barnen vatten på flaska, vilket snabbt gav resultat och problemen med de dåliga magarna försvann.

Nu har emellertid barnen börjat dricka kranvatten igen, och några barn har redan börjat visa upp symptom på dåliga magar igen.
– Det kan ju röra sig om magsjuka också. Det är för tidigt att säga det ännu, men vi håller koll på det här och vi kommer inte att ge oss innan problemen är lösta, säger Kent Hedin.