Kollektivtrafiken i Västra Götaland sämst enligt resenärerna

Borås Artikeln publicerades

Hälften av alla resenärer i Västra Götaland är missnöjda med kollektivtrafiken.

Det är den högsta siffran i Sverige, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Tätt efter kommer Kalmar med 44 procent missnöjda resenärer.

– Störningar i trafiken, punktlighet och utbudet i kollektivtrafiken är några av de faktorer som påverkar hur nöjd man är, säger Sara Rhudin, expert vid avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, på SKL.

I Norrbottens län är de allra flesta nöjda med kollektivtrafiken, 83 procent.