Gamla Boråsbanan kan användas för spårvagn

Borås Artikeln publicerades

Om och när en ny järnväg byggs mellan Borås och Göteborg, kan den gamla göra utmärkt nytta för pendlare på småorterna längs banan.

Det anser regionråden Birgitta Losman (MP) och Leif Blomqvist (S) som nu bjuder in till diskussion om duospårvagnar på sträckan.
– Detta är en idé jag haft i bakhuvudet under många år och som jag försökte lansera under min tid som kommunpolitiker i Göteborg, säger Leif Blomqvist, som också är Västtrafiks ordförande.

Duospårvagnar är en slags blandning av pendeltåg och spårvagn och har fördelen att kunna köra rakt in i städer med spårvägsnät, som Göteborg. De är lätta och accelererar snabbt till en toppfart kring 100 km/tim.

– Att så lite har hänt, beror på att järnvägssystemet runt Göteborg helt enkelt inte har kapacitet för mer trafik än vad man har i dag, förklarar Leif Blomqvist.

– Men när en ny järnväg är klar mellan Borås och Göteborg över Landvetters flygplats tror jag det skulle gå att få till en bra trafik med duospårvagnar från till exempel Hindås, Landvetter och andra orter som inte får koppling till den nya järnvägen, fortsätter han.

– Nu måste vi kolla hur starkt intresset är hos de berörda kommunerna. Den här järnvägen är lite baktalad, men vi vet att folk gärna väljer spårbunden trafik för att pendla och vill gärna försöka möta det behovet, säger Birgitta Losman.

Regionråden bjuder nu in till en sonderande första diskussion i slutet av mars.

De påpekar att även om den nya järnvägen känns väldigt avlägsen handlar det inte om mer än cirka tio år. Den tiden behövs för att planera, framhåller de.

Göteborgsområdet får inom kort en komplett ny järnväg med dubbelspår till Trollhättan, så här finns kapacitet. Fast duospårvagn passar inte här av ett annat skäl, förklarar Blomqvist.

– Den här järnvägen blir landets modernaste och byggs för den nya planeringshastigheten 250 km i timmen. Här blir spårvagnarna helt enkelt för långsamma och därför satsar vi på pendeltåg istället.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson i Borås säger att man gärna tar upp ett samtal om hur den gamla järnvägen ska utnyttjas för pendling även i framtiden.

– Detta är inget vi har diskuterat särskilt mycket, men tanken är intressant. Jag har full förståelse om kommunerna vill ha fortsatta bra förbindelser för de orter som ligger längs banan, och Borås stad är definitivt intresserad av att kollektivtrafiken fungerar väl även i den här korridoren.