Borås har flest åskdagar i landet - rekord för skador efter blixtnedslag

Borås Artikeln publicerades

Hos försäkringsbolagen ser man ökade skadekostnader orsakade av blixtnedslag.

Förra året beräknades skadekostnaden hos Länsförsäkringar Älvsborg till rekordhöga fem miljoner kronor.

Och inte sällan är det hemelektroniken som förstörs.

– Utbudet av teknik är så stort i dag. Och det är sällan bara ett föremål som skadas vid ett blixtnedslag, säger Lotta Ferm, gruppchef för skador vid Länsförsäkringar Älvsborg.

Försäkringsbolagen får som flest anmälda skador orsakade av blixten under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

BT har tagit del av statistik över antalet anmälda åskskador till Länsförsäkringar Älvsborg de senaste fyra åren. Varje år utbetalas miljonbelopp till försäkringstagare i samband med åskskador. Förra året var ett rekordår då skadekostnaderna uppgick till fem miljoner kronor.

Skadekostnader på själva byggnaden vid blixtnedslag täcks till exempel av tecknad villaförsäkring eller fritidshusförsäkring. Men vad gäller för all hemelektronik?

– Skador på dator, mobil, tv, dvd-spelare med mera täcks av hemförsäkringen, säger Lotta Ferm.

Men man får räkna med att betala en viss självrisk. Och utbudet av hemelektronik är stort och produkterna tappar snabbt i värde.

– Ja, i vissa fall får man räkna med ett visst åldersavdrag, säger Lotta Ferm och pekar på hur teknikberoende vi är i vår vardag.

– Framförallt blir det mycket krångel också. Vi använder ju till exempel dator och mobil till så mycket nuförtiden. Och det är klart att det kan bli problem att vara utan dem en tid.

Så förutom att ha en hemförsäkring – det finns andra enkla sätt att skydda sina föremål under sommarmånaderna.

– Se till att dra ur kontakter och ha dem långt från vägguttag. Att införskaffa en jordfelsbrytare kan också vara ett bra sätt att minska riskerna vid blixtnedslag, råder Lotta Ferm.