TT-Utrikes

Rumänien ska rösta om gayäktenskap

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Rumänien kan vara på väg att blockera möjligheten för gaypar att gifta sig. Den 6-7 oktober kommer landet att hålla en folkomröstning om huruvida landet ska ändra i lagtexten för att på så vis hindra homosexuella par från ingå äktenskap.(TT)

De flesta av EU:s medlemsstater tillåter antingen äktenskap eller civilt partnerskap mellan två personer av samma kön, men i Rumänien erkänner man inte ens sådana förbund som ingåtts utomlands.

I den rumänska lagen står det för närvarande att äktenskapet ska ingås mellan två makar. Om det blir ett ja i folkomröstningen kommer detta i stället att specificeras till att äktenskapet ingås mellan man och kvinna.

Den konservativa gruppen Koalition för familjen har samlat ihop 3 miljoner underskrifter från människor som ställer sig positiva till den föreslagna lagändringen. Det rumänska parlamentets båda kamrar har båda röstat ja till förslaget, vilket innebär att folkomröstningen är det sista som krävs för att den föreslagna ändringen ska bli verklighet.

Aktivistgrupper har uppmanat människor att bojkotta folkomröstningen med hänvisning till att mänskliga rättigheter inte är något man ska kunna rösta bort.

För att folkomröstningens resultat ska klassas som giltigt krävs det att minst en tredjedel av landets drygt 18 miljoner röstberättigade invånare deltar.