TT-Utrikes

Expert: Bevis för planering avgör ubåtsfallet

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Allra viktigast för åklagaren i ubåtsfallet är att bevisa att Peter Madsen hade planerat att döda. Lyckas han med det så kan Madsens egna förklaringar läggas åt sidan, och då spelar det också mindre roll att dödsorsaken inte är exakt fastställd.(TT)

Den bedömningen gör Eva Smith, professor emerita i dansk straffprocess, inför den fortsatta rättegången om mordet på den svenska journalisten Kim Wall. På onsdag återupptas förhören med mordåtalade Peter Madsen.

– Det hela är en sannolikhetsbedömning. Man ska ta ställning till om hans förklaring är bortom allt rimligt tvivel, säger Eva Smith.

Utan att vara i närheten av att darra på rösten gav Madsen under första rättegångsdagen sin förklaring: Tekniska problem uppstod på ubåten under färden med Kim Wall. För att åtgärda dem gick han själv upp på ubåtens däck och stängde luckan. Då uppstod undertryck inne i ubåten och giftiga gaser bildades. Det var dessa, hävdar Madsen, som orsakade Kim Walls död.

Skadad trovärdighet

– Det är ju en fri bevisprövning. Domstolen värderar fullständigt fritt vad man vill lägga vikt vid, om man menar att hans förklaring låter trovärdig eller inte, säger Eva Smith.

Hon konstaterar dock att Madsens trovärdighet redan skadats genom att han inte gav denna förklaring från första början. Hans övriga agerande talar också till hans nackdel: Varför kallade han inte på hjälp? Varför styckade han kroppen och sänkte kroppsdelarna med metallrör i havet? Och varför sänkte han sedan ubåten?

Åklagare Jakob Buch-Jepsen anser sig också kunna avfärda Madsens förklaring med hänvisning till tekniska och rättsmedicinska undersökningar.

Eva Smith anser att åklagaren har många trumfkort på hand, men åtalet har en svag punkt:

– Det är ju en öppen fråga hur hon dog. Man har teorier, men det är bara teorier, säger Eva Smith.

Verktyg och rör

Därför blir det så avgörande om åklagaren kan övertyga domstolen om att Madsen planerat för att döda. Åklagaren pekar bland annat på att Madsen tagit med verktyg och metallrör.

TT: Är åklagarens bevis för planering tillräckliga?

– - Det går inte att svara på eftersom Peter Madsen inte har hörts färdigt. Vi får se vad han har för förklaringar.

Åklagaren har också fokuserat på Peter Madsens intresse för extremt brutala våldsfilmer - skildringar av verkliga mord. Om Eva Smith varit försvarsadvokat hade hon avfärdat detta genom att påpeka att man kan fantisera om saker utan att någonsin utföra det i verkligheten. Men Madsens advokat Betina Hald Engmark har en mycket svår uppgift, konstaterar hon.

– Jag tror inte att han lyssnar så mycket på råd.

Stort misstag

Samma bedömning gör den danska försvarsadvokaten Mette Grith Stage, som följer rättegången på distans. Högst sannolikt har Madsen fått rådet att inte uttala sig innan polisutredningen var klar. Att han gjorde det var ett stort misstag, anser hon.

Nu kunde polisen motbevisa hans första förklaringar och Madsen kom med nya. Och detta är nu det starkaste argumentet för att döma honom för mord, bedömer Mette Grith Stage.

– Han framstår som otrovärdig, det är ett mycket starkt kort för åklagaren, säger hon.

Hon tycker att det viktigaste nya som kom fram den första rättegångsdagen var resultatet av psykundersökningen.

– Den slog fast att Madsen är en patologisk lögnare. Det är något som åklagaren planerar att använda, det var därför han lyfte fram det redan första dagen.

Om Madsen döms för mord tror Mette Grith Stage att straffet snarare blir 16 års fängelse än livstid, som åklagaren vill.

– Men det är svårt att värdera om han kommer att dömas för mord och det är viktigt att vi inte dömer honom i en folkdomstol. Han är oskyldig tills det motsatta är bevisat, men han har stora problem i målet.