TT-Utrikes

Öresundstrafiken delas i två

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Öresundstrafiken splittras upp i två separata delar från 2021. Skånetrafiken tar ansvar för sträckan Malmö-Köpenhamn, medan det danska tågbolaget DSB ansvarar för trafiken mellan Köpenhamn och Helsingör. Det är den danska högerregeringen nu överens med Dansk Folkeparti och De Radikale om.(TT)

Det är den danska högerregeringen nu överens med Dansk Folkeparti och De Radikale om. Tidigare har även region Skånes kollektivtrafiknämnd ställt sig bakom en sådan uppsplittring.

Ända sedan Öresundsbron byggdes har tågtrafiken över Öresund hängt samman med trafiken på sträckan Köpenhamn-Helsingör som kallas Kystbanen. Splittringen genomförs för att minska förseningarna.

– Vi åtskiljer de två trafiksystemen, så att vi kan få fler tåg att gå i tid, säger Danmarks transportminister Ole Birk Olsen, Liberal Alliance.

Skånetrafiken kommer att lägga ut tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn på entreprenad, medan tågbolaget DSB driver trafiken från Köpenhamn och norrut.

En annan del av den danska trafikuppgörelsen är satsningen på förarlösa pendeltåg, så kallade S-tåg.

Om S-tågen - de röda tåg som står för pendeltågstrafiken i Köpenhamns-området - byggs om för förarlös körning kan trafiken köras mycket tätare än i dag. Vad prislappen blir är dock oklart.

I dag drivs S-tågen av DSB, ungefär Danmarks SJ, men regeringen vill öppna upp för privata aktörer.

Socialdemokraterna är kritiska till uppgörelsen, och menar att den görs mer av ideologiska än praktiska orsaker.

Metron, Köpenhamns tunnelbana som började byggas kring millennieskiftet, är redan förarlös.