TT-Sport

Beslut: Brommapojkarna behåller sitt namn

TT-Sport Artikeln publicerades

Ännu en gång hade frågan gällande Brommapojkarnas klubbnamn blivit brännhet. På föreningens årsmöte beslutades för ett slags gyllene medelväg; Brommapojkarna består som namn, men den vedertagna förkortningen BP kommer att försöka etableras i kommunikationen. Brommapojkarna eller BP?(TT)

Brommapojkarna eller BP? Det var frågan som var aktuell när klubben höll sitt årsmöte på tisdagskvällen.

Och enligt Brommapojkarnas webbplats beslutade årsmötet att bifalla styrelsens förslag, som var:

"Att behålla namnet IF Brommapojkarna, och ge styrelsen i uppdrag att etablera BP som föreningens kommunikativa benämning."

Vidare meddelades det att "en utförligare presentation kring beslutet i namnfrågan presenteras under onsdagen".

Före årsmötet hade tre motioner, och tre olika förslag, om klubbens framtida namn kommit in.

+ I det första förslaget föreslogs att föreningen skulle byta namn till IF BP, med motiveringen att "det inte är rimligt att 1 000 stycken fotbollsspelande tjejer kallas för pojkar".

+ I det andra förslaget föreslogs att namnet IF Brommapojkarna skulle bevaras, men att förkortningen BP skulle användas i dagligt tal. Där argumenterades det för att det handlade om "ett historiskt varumärke med anor långt tillbaka i tiden".

+ Och i det tredje förslaget gick det ut på att klubbnamnet IF Brommapojkarna behålls, men att förkortningen BP etableras av klubben kommunikativt.

Det var också det sistnämnda förslag som styrelsen ställde sig bakom - och det som alltså också blev det som bifölls.