TT-Inrikes

Vårdköerna har vuxit i alla landsting

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Väntetiden för att få specialistvård har ökat i samtliga landsting i Sverige, enligt tidningen Dagens medicin. Jämfört med 2014 uppfylls målet om att ge patienter vård inom 90 dagar allt mer sällan och i vissa regioner har resultaten dalat med över 30 procentenheter.(TT)

Väntetiden för att få specialistvård har ökat i samtliga landsting i Sverige, enligt tidningen Dagens medicin. Jämfört med 2014 uppfylls målet om att ge patienter vård inom 90 dagar allt mer sällan och i vissa regioner har resultaten dalat med över 30 procentenheter.

Sämst ser det ut i Region Jämtland Härjedalen, där måluppfyllelsen rasat med 35 procentenheter på fem år. I juni 2018 fick endast 53 procent av patienterna en operation eller annan åtgärd inom specialistsjukvården 90 dagar efter beslut. I juni 2014 var siffran 88 procent.

Örebro var den region där resultaten fallit minst, från 73 till 70 procent, medan Halland redovisar bäst resultat. Här fick 94 procent av patienterna specialistvård inom 90 dagar 2018. För fem år sedan var siffran 98 procent.

Dagens medicin har undersökt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för samtliga regioner utom Dalarna och Västra Götaland då deras siffror inte var fullständigt redovisade för perioden.