TT-Inrikes

Specialvård möjlig vid svår sjukdom

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Det är inte alltid själklart vad som gäller när nya metoder tillämpas inom vården - forsknings- eller vårdregler? Båda regelverken måste följas, fastslår nu Statens medicinsk-etiska råd på Svenska Dagbladet debattsida.(TT)

Det är inte alltid själklart vad som gäller när nya metoder tillämpas inom vården - forsknings- eller vårdregler? Båda regelverken måste följas, fastslår nu Statens medicinsk-etiska råd på Svenska Dagbladet debattsida.

"Vissa basförutsättningar bör vara uppfyllda", skriver rådet, "för att nya behandlingsmetoder ska kunna tillämpas i vården utanför ett forskningsprojekt". Rådet listar bland annat följande kriterier: "svår sjukdom, andra effektiva beprövade metoder saknas, möjlig nytta ska vara större än möjliga risker, det ska finnas en teoretisk vetenskaplig grund och stöd från djurmodeller eller användning vid annan sjukdom".

Rådet presentetrar förslagen i en rapport föranledd av Macchiarini-skandalen, där diskussionen bland annat handlade om den italienske kirurgens operationer skulle klassas om vård eller forskning.