TT-Inrikes

Personalbrist lamslår Skånes ortopedi

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Personalbrist hotar verksamheten på Skånes ortopedavdelningar, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. På Skånes universitetssjukhus saknas 27 sängplatser då en av vårdavdelningarna hålls stängd på grund av personalbrist och i Ystad har samtliga ortopedsjuksköterskor sagt upp sig i protest mot underbemanning.(TT)

Personalbrist hotar verksamheten på Skånes ortopedavdelningar, rapporterar Sydsvenska Dagbladet.

På Skånes universitetssjukhus saknas 27 sängplatser då en av vårdavdelningarna hålls stängd på grund av personalbrist och i Ystad har samtliga ortopedsjuksköterskor sagt upp sig i protest mot underbemanning. Även i Helsingborg ställs planerade operationer in, vilket leder till växande vårdköer.

Enligt Magnus Eneroth som är verksamhetschef för ortopedin på Skånes Universitetssjukhus kan bara en fjärdedel av de planerade operationerna genomföras trots att personalen på vissa håll jobbar dubbla pass.

För att lösa den akuta krisen samarbetar de stora akutsjukhusen med mindre sjukhus och privata aktörer. Eneroth säger till Sydsvenskan att han hoppas att det nya avtalet om att färdigbehandlade äldre patienter snabbare ska tas om hand i sina hemkommuner, kommer att skapa plats åt fler akutpatienter.