TT-Inrikes

Öppning för sänkt skatt på pensioner

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Trots problemen att komma överens i regeringsfrågan kan det bli sänkt skatt på pensioner redan nästa år. Frågan diskuteras nu mellan regeringen och Alliansen. - Vi kan tycka att det är rimligt, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson i Moderaterna.(TT)

Finns ingen ny regering på plats den 15 november blir det övergångsregeringen som får lägga en övergångsbudget. Den ska inte innehålla kontroversiella eller tydligt partipolitiska förslag, men mycket hamnar i en gråzon.

Regeringen har därför haft samtal om vilka principer som ska gälla för budgeten med Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner.

– Det är ny mark, och vi formar nu praxis, säger Elisabeth Svantesson.

En fråga som brådskar är sänkt skatt på pensioner, som i stort sett alla partier lovade i valrörelsen.

– Det är väldigt många frågor som kan behandlas efter den 1 januari, men just när det gäller skatt på pension så är det en fråga som man behöver besluta om innan. Och det är också en diskussion som vi har fört med regeringen, att vi kan tycka att det är rimligt att den kommer med, säger Elisabeth Svantesson.

– Det är en fråga som sticker ut, där det finns en stor samsyn i riksdagen. Hur regeringen väljer att göra, det är upp till regeringen.