TT-Inrikes

MSB: Risk att regeringsbildningen påverkas

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Den svenska valrörelsen har klarat sig från några större försök till påverkan från främmande makt, enligt MSB. Men faran är inte över bara för att valet är det.(TT)

Även om Säpo har noterat en ökning i aktiviteter som syftar till att påverka valet, ligger dessa innanför ramen för säkerhetspolisens förväntningar.

Inte heller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har man noterat några större påverkanskampanjer inför valet, rapporterar Dagens Nyheter.

– Vår bild är att det varit väldigt få samlade försök till påverkan på valet från främmande makt. Det har funnits en medvetenhet och en samverkan mellan svenska myndigheter som gör att vi snabbt kunnat agera när vi upptäckt aktivitet och stödja dem som blivit utsatta, säger Svante Werger till TT.

"Ovanligt känslig"

Myndighetens arbete är emellertid inte över bara för att valrörelsen är det. Men fokus flyttas nu i stället till regeringsbildningen.

– Regeringsbildningen är en känslig process, kanske ovanligt känslig i år, beroende på valresultatet, säger Svante Werger.

– Det kan till exempel handla om att någon vill misskreditera partier eller nyckelpersoner i det system som är viktigt för att få till en regeringsbildning. Det gäller att vi ser till att ingripa om exempelvis falska rykten sprids i informationskanaler.

Arbetar under valdagen

Även under valdagen har MSB en stab på plats för att identifiera eventuella påverkansförsök från främmande makt. Det kan handla om försök att störa processen eller påverka förtroendet för valresultatet eller framtida regeringsbildning.

– Hittills har det varit lugnt. Det har kommit in rapporterat om små incidenter men det finns inga indikationer på någon större aktivitet, säger Svante Werger.