TT-Inrikes

Fler ska kunna vara föräldralediga

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Nu ska fler kunna nyttja föräldraförsäkringen och vara hemma med barn. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss i frågan att göra det möjligt för andra än barnets vårdnadshavare att vara föräldralediga.(TT)

Nu ska fler kunna nyttja föräldraförsäkringen och vara hemma med barn. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss i frågan att göra det möjligt för andra än barnets vårdnadshavare att vara föräldralediga.

Föräldrar föreslås nu kunna överlåta dagar med föräldrapenning även till sambos, vilket öppnar upp för så kallade stjärnfamiljer med en tredje eller fjärde förälder. Detta efter ett förslag från en utredning som lämnades in till regeringen i december. Tidigare har det bland annat ställts krav på giftermål för att kunna ta del av föräldrapenningen.

"Alla familjer ser inte likadana ut, vi vill se en ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj. Det här förslaget ökar möjligheten för andra familjekonstellationer att kunna var föräldralediga med sina barn", skriver socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande.