TT-Inrikes

Grova sexövergrepp mot barn sänds på nätet

TT-Inrikes Artikeln publicerades

För varje år kommer fler tips om material på nätet där barn utsätts för sexuella övergrepp. Organisationen Ecpat Sverige har sett en stor ökning av tips de senaste åren, men det är oklart om också antalet övergrepp ökat.(TT)

Sedan 2014 har antalet tips om övergrepp till Ecpats hotline ökat stadigt. 2015 kom 5 430 tips, 2016 ökade det till 6 558 och 2017 strax över 7 000 tips. Ecpats hotline är en webbaserad anmälningssida. Övergreppen i bilderna och filmerna har begåtts över hela världen, inte bara i Sverige.

– Vi tror att ökningen beror på flera saker. Dels att folk har fått ökad kännedom om oss, dels att det har blivit lättare att dokumentera, lagra och sprida övergreppsmaterial på barn, vilket gör att det finns mer material i omlopp, och dels ett ökat internationellt samarbete, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på Ecpat, till TT.

Program jagar på nätet

Ecpats hotline är först ut i Europa med att arbeta med det kanadensiska projektet Arachnid, där ett särskilt program, en webcrawler, söker sig igenom nätet på jakt efter bilder med sexuella övergrepp på barn. Det kan också ha bidragit till ökningen.

Ofta skickar tipsare länkar till sidor på internet där det förekommer stillbilder eller filmer på barn som exploateras i olika grad.

– Det är svårt att säga om detta är ett tecken om övergrepp blivit vanligare. Det vet vi inte. Vi vet att övergreppen dokumenteras på ett annat sätt i dag och sprids i allt högre utsträckning eftersom den tekniken är så mycket mer lättillgänglig, säger Isabella Kim.

Begås i hemmet

Sverige sticker ut på punkten att Ecpat här får fler tips om material där spädbarn förekommer, det är långt mycket mer material än internationellt.

– Det är jättesvårt att säga vad det beror på. De tips vi får in till oss representerar vad allmänheten väljer att rapportera. Övergreppsmaterial med spädbarn är något som många reagerar starkt på och väljer att anmäla av den anledningen.

Den största andelen barn i materialet som anmälts är i åldrarna 2 till 12 år. De allra flesta övergrepp begås i hemmet av någon närstående till barnet. Det är vanligt att det är en förälder. En ökande brottslighet är livesända övergrepp. Det är vanligt att förövare beställer en viss sorts övergrepp utifrån deras preferenser och sedan utförs övergreppen av en annan person. Sådana livesändningar görs oftast i Filippinerna. Det finns exempel på byar i Filippinerna där fiskare sålde sina båtar och i stället gick ihop för att investera i bättre bredbandsuppkoppling, för att kunna dra igång verksamheten med direktsända övergrepp på barn, enligt Ecpats rapport.

Det finns tre fall där män i Sverige dömts för att ha beställt livesända övergrepp - i Hässleholm 2013, i Uppsala 2015 och i Östersund 2018.

Fler kvinnor

Det är mycket grova, rent sadistiska övergrepp på små barn som sänds live. I de här fallen är det också vanligt att kvinnor utför övergreppen.

– En skillnad mot vår förra rapport är att vi ser fler kvinnliga förövare än tidigare i det granskade materialet. Även om den absoluta majoriteten förövare är män så har vi reagerat på att vi ser kvinnliga förövare så gott som dagligen.

Man får dock aldrig glömma att för barnet gör det ingen skillnad om förövaren är en man eller kvinna. Det är fortfarande ett övergrepp, påpekar Isabella Kim.

– Det finns en föreställning om att kvinnor inte kan ha den här dragningen till barn, och om det skulle vara en kvinna som är förövare så tror många ofta att det finns en man som ligger bakom övergreppet. Ett sådant synsätt fråntar ansvaret från kvinnan, och ökar risken att barnet inte hittas och därmed inte får rätt hjälp.