Sjuhärads Affärer

Västsverige bland de bästa i EU

Ekonomi Artikeln publicerades
Fordonsindustrin är ett draglok i Västsverige, här provkörning av konvojer – platooning – som Volvo genomförde i Hällered och sedan ned till Holland i fjol.
Foto:Thomas Johansson/TT
Fordonsindustrin är ett draglok i Västsverige, här provkörning av konvojer – platooning – som Volvo genomförde i Hällered och sedan ned till Holland i fjol.

Sex av åtta svenska regioner ligger bland de tio främsta inom EU när det gäller sysselsättningen, däribland Västsverige.

Och Västsverige toppar tillväxtligan, enligt en Nordearapport.

Stockholmsregionen har EU:s högsta sysselsättningsgrad, andel sysselsatta av befolkningen, och som nummer två bland EU:s regioner placerar sig Västsverige – det vill säga Västra Götaland och Halland. På plats tre i EU-toppen finns ytterligare en svensk region, Småland med öarna, Gotland och Öland.

– Det ser ljust ut i hela Sverige, alla regioner lyfts av den starka globala konjunkturen, säger Susanne Spector, makroanalytiker på Nordea.

Den bästa uppväxlingen i ekonomisk fart finns i de regioner, norra Sverige och Mellansverige, som ligger längst bak i det svenska tillväxttåget. Det är regioner som är konjunkturkänsliga och beroende av bättre drag från omvärlden.

– Det är först nu som exporten tar fart, säger Spector.

Det har medfört att skillnaderna mellan stad och land i alla fall inte ökar längre.

Och även där, precis som i stora delar av landet, är bristen på personal stor samtidigt som det finns en stor arbetslöshet, enligt Nordeas analys.

Ser man till Västsverige kan man konstatera att regionen – det är ännu en prognos – väntas ha haft den högsta tillväxten i fjol med en tillväxt på 4 procent i fjol. Tillväxten innevarande år och 2018 blir lite lägre, men ligger fortfarande över rikssnittet och EU-snittet. Västsveriges andel av Sveriges BNP är 20 procent, vilket är en ökning.

Bäst i Västsverige går det för tillverkningsindustrin, byggindustrin och den privata tjänstesektorn. Dessa branscher går som tåget och fordonsindustrin är också en viktig delförklaring till de goda siffrorna.

Bankens rapport pekar också på att Sverige går mot en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad i hela landet. Hälften av jobben räknas i dag som högkvalificerade. För tolv år sedan var den andelen en tredjedel. Samtidigt minskar andelen enkla jobb.

"Det är en omfattande strukturomvandling i det tysta som syns i Sveriges alla landsdelar", skriver Susanne Spector i rapporten.

EU-länderna är indelade i olika regioner som alla arbetar med regional konkurrenskraft och sysselsättning. Sverige är, enligt detta system, indelat i åtta regioner. Nordeas indelning bygger på sex regioner.

Fakta

Fakta: Tillväxtprognoser* för regionerna

Region 2016 2017 2018

Sverige 3,3 2,8 2,2

Västsverige 4,0 3,0 2,5

Sydsverige 3,4 2,6 2,0

Småland med öarna 3,0 2,2 1,3

Mälardalen 3,7 3,3 2,9

Mellansverige 2,5 1,9 1,6

Norra Sverige 1,8 1,0 0,5

*Procentuell ökning i bruttoregionalprodukt.

Källa: Nordea

Visa mer...