Sjuhärads Affärer

Konjunkturen stärks än mer

Sjuhärad Artikeln publicerades
Byggbranschen och fordonsindustrin är glödheta, konstaterar Mats Granér på Västra Götalands-regionen.
Foto:Henrik Erickson/Björn Larsson Rosvall/TT/Valdemar Lönnroth
Byggbranschen och fordonsindustrin är glödheta, konstaterar Mats Granér på Västra Götalands-regionen.

Hjulen snurrar allt snabbare i Sjuhärad och resten av regionen. Det råder högkonjunktur och industrin går rentav starkare än de redan starka förväntningarna. Det visar regionens färska barometer.

Västra Götalands-regionen låter en gång om halvåret mäta konjunkturläget genom att fråga drygt tusen företag om nuläget och om situationen om ett halvår. Redan i höstas var läget bra och konjunkturen hade ökat bit för bit alltsedan dippen 2012. Men den färska konjunkturmätningen visar att man är stadigt parkerad i en högkonjunktur. Index 34 har ökat till 42, där värdet noll är en normalkonjunktur och värdet kan gå från -100 till 100. Det går bra för samtliga delregioner i Västra Götaland.

– Vårens konjunkturmätning visar på ett urstarkt konjunkturläge och en stark framtidstro bland företagen i Västra Götaland. Det mesta talar för en fortsatt uppgång det kommande halvåret, bl.a. till följd av en ökad efterfrågan från omvärlden som gynnar det västsvenska exporttunga näringslivet, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Han tillägger dock:

– På sikt finns det dock en betydande osäkerhet kring världshandelns utveckling

Och ser man till de starkaste branscherna är de byggbranschen, företagstjänster, bilhandel och tillverkningsindustri. Inom tillverkningsindustri är transportmedelsindustri där fordonsindustrin glödhet – det går bra för de båda Volvobolagen och deras underleverantörer. Även byggbranschen är på gränsen till överhettad, liksom IT-tjänsteföretag som ingår i företagstjänstebranschen. Dessa branscher har rekryteringsbehov och uppger att de har svårt att rekrytera den kompetens de behöver.¨

- Samtidigt som sysselsättningen har ökat rekordartat senaste kvartalet, minskade arbetslösheten endast marginellt. Detta är ett tecken på att matchningsproblematiken på arbetsmarknaden har förstärkts ytterligare, säger Mats Granér.

Går man till Sjuhärad träder man i princip in i vad konjunkturmätningen definierar som högkonjunktur. En bra konjunktur i höstas, med index 26, ökar till index 39. Gränsen för högkonjunktur går vid 40.

- De varslade nerdragningarna i Ericssons Boråsfabrik tycks inte ha påverkat stämningsläget i Sjuhärads näringsliv i någon större omfattning, säger Mats Granér.

Här är det framför allt industrin och byggbranschen som agerar draglok. Även textil- och beklädnadsindustrin har ökat och ligger på index 22 vilket är bättre än en normalkonjunktur. Sorgebarnet i sammanhanget är sällanköpshandeln som sjunkit till index 5, en oväntad minskning – den dippen gäller i länet som helhet. Sällanköpshandeln tror dock på en förbättring till hösten. En annan bransch som inte går något vidare är den grafiska – den ligger på svaga index -5 i Västra Götaland.

Ser man till förväntningarna för regionen för det kommande halvåret väntar sig näringslivet i Västra Götaland ännu bättre tider, där snittet kommer att ligga på index 54 om prognosen slår in.

Fakta

Konjunkturen, index

REGIONER

Sjuhärad: 39

Göteborg: 43

Fyrbodal: 43

Skaraborg: 37

Hela länet: 42

BRANSCHER (I SJUHÄRAD)

Textilindustri: 22

Tillverkningsindustri: 46

Byggverksamhet: 69

Sällanköpshandel: 5

Index sträcker sig från -100 till 100. Normalkonjunktur=0, högkonjunktur=+40, lågkonjunktur=-40.

Visa mer...