Sjuhärads Affärer

Företagen i Sjuhärad mer positiva än grannarna

Borås Artikeln publicerades
Ove Lillestöl anser att hamnkonflikten i Göteborg bör lösas skyndsamt.
Foto:Anders Robertsson
Ove Lillestöl anser att hamnkonflikten i Göteborg bör lösas skyndsamt.

Framtidstron ökar hos företagen i Boråsregionen, visar Västsvenska handelskammarens senaste konjunkturindikator.

Det ser ut som att näringslivet är på väg att lägga bakom sig de senaste månadernas varsel på bland annat Ericsson, Brämhults juice och Halens. Enligt den konjunkturindikator som Västsvenska handelskammaren sammanställer varje månad har företagen i Boråsregionen en mer positiv syn på konjunkturen nu än vid den förra mätningen. Det går emot trenden för övriga riket.

– Antal varsel och konkurser minskar i Västsverige. Samtidigt ser vi att varslen ökar i båda Stockholmsregionen och i riket. Det här bekräftar att Västsverige är motorn i svensk ekonomi, skriver Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé i ett pressmeddelande.

Konjunkturprognosen genomförs en gång i månaden, då 400 västsvenska företag inom industri- och tjänstesektorn får berätta hur de tror att konjunkturen kommer att utvecklas på tre respektive tolv månaders tid. Ove Lillestöl, chef för Västsvenska handelskammarens Boråskontor, berättar för BT att Sjuhäradsföretagen sticker ut i den senaste mätningen.

– De är överlag mer positiva än i resten av Västsverige. När vi är ute hos företagen märker vi att det rullar på väldigt bra, både hos import- och exportföretag. Det medför visserligen utmaningar att rekrytera kompetens personal, säger han.

Ett orosmoment som Sjuhäradsföretagarna tar upp är konflikten i Göteborgs hamn. Västsvenska handelskammaren har uppvaktat politiker på riksnivå med önskemål om åtgärder för att snabba på arbetet med en lösning.

– Om konflikten fortsätter kan det ställa till det ordentligt för näringslivet inte bara i Sjuhärad utan hela Sverige, säger Ove Lillestöl.