Ett trösterikt skådespel

Recensioner Artikeln publicerades

I Daniel Svenssons debutbok I väntan på nästa promenör möter vi flanören som under sina promenader reflekterar och längtar efter att förstå och få bekräftelse på att allt har en mening.

Det är en rytmisk vandring och han fångar känslor och stämningar, söker svar på frågor medan han är ”på jakt/ efter den tid/ som inte hunnit undan”.
Dikterna i I väntan på nästa promenör är i det lilla formatet med typografiskt sammanhållna dikter på varje boksida, där varje dikt är en helhet. Orden har en invand form, vi läser om en dikt om tiden, en om döden, men diktsamlingen är starkt sammanhängande med naturen och samhället som tema. Oron inför framtiden väcker frågor vilka poeten söker svar på och frågar: ”Vad ska finnas kvar av oss?” Han fortsätter med nya frågor medan flanören som brottas med den flyende tiden rannsakar sig själv.

Daniel Svensson bjuder läsaren på en promenad där naturen är scenen, och det är ”ett trösterikt skådespel/ i väntan på nästa promenör”. Vi tvingas till funderingar kring den moderna människan och samhället och en uttalad oro för framtiden, men möter också glädje och en oförblommerad förundran inför naturen där människan är en del. Döden är ständigt närvarande, men vi förnimmer en förvissning om att allt föds på nytt.
I väntan på nästa promenör är en debutsamling där orden framstår utan pedanteri. Daniel Svensson är inte en nydanande poet men en bekantskap väl värd att göra.

Eva Elmgren