Nyheter

Tonårsfylla kan öka demensrisk

Nyheter Artikeln publicerades

De dementa väntas bli många fler de närmaste 40 åren. Nu har forskare hittat faktorer som ökar risken för att drabbas i relativt ung ålder.

Dit hör psykiska besvär och kraftig alkoholkonsumtion.

– De sköra i samhället löper större risk, säger läkaren Anna Nordström, en av forskarna bakom studien.

Risken för att drabbas av demens före 65 års ålder – så kallad tidig demens – femdubblas för dem som i tonåren blir alkoholförgiftade, enligt en ny studie där forskare följt nära en halv miljon män sedan de mönstrade till värnplikten under 70-talet.

Av dessa utvecklade 487 personer tidig demens. På så sätt kunde forskarna identifiera flera riskfaktorer.

Blodtryck påverkar

Alkoholförgiftning var den enskilt största faktorn – större än ärftlighet. Men även personer som tog antipsykotiska läkemedel och var deprimerade löpte en förhöjd risk.

Också högt blodtryck kan öka sannolikheten för att drabbas.

Störst risk led den som presterade låga resultat på mönstringens begåvningstest och uppvisade två eller fler riskfaktorer. För dem var det 20 gånger vanligare att insjunka.

Miljoner dementa

Orsakerna bakom sambanden, till exempel mellan alkoholförgiftning och tidig demens, är okända.

– Alkohol kan vara både hönan och ägget. Du kan må dåligt och använda alkohol som dövning och du kan må dåligt för att du använder alkohol, säger Anna Nordström.

I dag lider omkring 36 miljoner människor världen över av demens. Till 2050 bedöms det antalet mer än tredubblas – 115 miljoner personer väntas då vara dementa.

Att drabbas av demens före pensionsåldern är ovanligt, enligt Nordström.

– Men man får väga det mot vilket hinder det är i livet att få tidig demens. Det är väldigt svårbehandlat och går inte att bota. Det är en sällsynt sjukdom, men allvarlig, säger hon.