Nyheter

Svenska tonåringar mår allt sämre

Nyheter Artikeln publicerades

Nedstämdhet, oro, irritation eller sömnsvårigheter. Många svenska tonåringar har psykiska besvär. Och allt fler mår allt sämre.

Svenska tonåringar har aldrig mått så dåligt som de gör i dag. Flickorna mår sämst. 57 procent av alla 15-åriga flickor säger sig ha psykosomatiska besvär, som återkommande huvudvärk eller nedstämdhet. Det är den högsta andelen någonsin.

– Det är en mycket oroande utveckling, säger Petra Löfstedt, projektledare vid Folkhälsomyndigheten.

Kraftig ökning

Undersökningen Skolbarns hälsovanor, som presenteras av Folkhälsomyndigheten, visar att andelen svenska tonåringar som har dessa besvär har fördubblats sedan 1985, då mätningarna startade.

Ökningen är stor både bland pojkar och flickor i 13- och 15-årsåldern.

– Det har ökat successivt hela tiden. Vid den senaste mätningen 2009 såg det ut att plana ut, men nu har det ökat igen. För 15-åriga flickor handlar det om en ökning med tio procentenheter, vilket är väldigt mycket.

Bland eleverna i elvaårsåldern, däremot, ses ingen liknande trend.

Ökad skolstress

Skolbarns hälsovanor är en internationell studie som genomförs vart fjärde år i ett 40-tal länder och som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO).

De andra ländernas siffror är inte klara ännu, men tidigare undersökningar visar att de svenska tonåringarna mår betydligt sämre än ungdomarna i våra grannländer.

Varför är det ingen som vet.

Enligt Petra Löfstedt pekar viss forskning på att den negativa trenden startade i början av 90-talet, i samband med den ekonomiska krisen.

– Men det är jättesvårt att säga säkert. För när vi frågar ungdomarna om miljön i hemmet, om kompisar och mobbning så ligger Sverige väldigt bra till jämfört med andra länder, även om många tycker att stressen i skolan ökat. Så det är svårt att veta vad orsaken är.

Myndigheten ska nu borra sig djupare ner i ungdomarnas hälsa, på jakt efter ett svar.