Nyheter

Statsvetare: "Tuff väg för regeringen"

Nyheter Artikeln publicerades

SCB:s siffror bekräftar att regeringspartierna har en tuff väg fram till valet, om de vill bli omvalda.

– Det block som leder i den här SCB-mätningen har i 10 av 11 fall tidigare också lett efter valet, säger professor Sören Holmberg till TT.

Redan 2007 konstaterade han att det var "rökt" för regeringen att vinna nästa val, om man jämförde med historiska erfarenheter. Han byggde det bland annat på att så stora skillnader mycket sällan tas in samt att sittande regeringar i stort sett alltid tappar röster i val. I Sverige har det skett i 15 av 19 val sedan andra världskriget.

– Men historiska data i alla ära, det är möjligt att de är mindre intressanta nu när rörligheten i väljarkåren är större än någonsin. Men det är ändå intressant att notera att de måste göra bättre ifrån sig än de historiska siffrorna för att klara sig, säger han.

Regeringens budget i höstas med ytterligare ett jobbskatteavdrag har uppenbarligen inte betalat sig än. Det slår igenom först nästa år, men de tre tidigare jobbskatteavdragen har tydligen inte betalat sig.

– Det är intressant att notera den stora åldersskillnaden i stödet. Det är framför allt bland de äldre som regeringen har stöd. Men bland de yngre har de bara stöd av 30 procent. Det är en väldigt stor skillnad, säger Sören Holmberg.

Det verkar också som om den klassiska klassröstningen visar sig tydligare. I storstäderna är till exempel moderaterna mycket starka och Socialdemokraterna svaga medan det är tvärtom i till exempel Norrland.

Professorn i statsvetenskap och socialdemokraten Ulf Bjereld tror att SCB-mätningen innebär att de rödgröna partierna nu får arbetsro att under lugna och ordnade former formulera sin gemensamma politik inför valet 2010.

– För den borgerliga alliansregeringen var SCB:s mätning ett bistert besked. Ordförandeskapet i EU går mot sitt slut, och de tio månaderna fram till valet riskerar att präglas av finanskrisens efterverkningar i form av ökad arbetslöshet och ökat utanförskap. Saab-händelserna och sjukförsäkringskrisen innebär en politisk uppförsbacke för regeringen inför julen, säger han till TT.

– För alliansregeringen gäller det nu att försöka återta det inrikespolitiska initiativet och hålla samman regeringen samtidigt som Kristdemokraterna och Centern får möjlighet att profilera sig lite extra inför väljarna, säger han.