Nyheter

Nu minskar antalet fetmaoperationer

Nyheter Artikeln publicerades

En spikrak kurva uppåt för antalet fetmaoperationer vänder nu plötsligt nedåt. Men problemet med fetma är fortfarande stort.

– Operationerna har kommit i kläm av tung cancerkirurgi, säger överläkare Ingmar Näslund vid universitetssjukhuset i Örebro till TT.

För första gången på tio år minskar gastric bypass-operationerna. Flera sjukhus har slutat att operera överviktiga.

– I konkurrensen med livsavgörande kirurgi drabbas fetmaoperationerna av bristen på vårdplatser, säger Näslund som står bakom kvalitetsregistret Soregs rapport om fetmaoperationer.

Privata vårdgivare märker också att trycket avtagit. Färre patienter betalar nu själva för ett ingrepp.

– Det beror troligtvis på att väntetiderna minskat inom det offentliga. Vi har jobbat bort den där puckeln som funnits sedan 2002, säger Näslund.

Risken för följdsjukdomar har minskat eftersom det nu går fortare att få plats på operationsbordet.

– För några år sedan kunde vi se att patienter utvecklade diabetes på grund av långa väntetider, säger Näslund.

Stora skillnader mellan Sveriges landsting utkristalliserar sig i rapporten. Medan det görs 21 operationer per 100 000 invånare i Gotland toppar Skåne och Örebro med över hundra fetmaoperationer.

– Skåne och Örebro är uppe i de nivåer man bör uppnå.