Nyheter

Maria Larsson: Inga pengar åt fosterhemsbarn

Nyheter Artikeln publicerades

Tusentals människor som for illa i fosterhem får ingen ekonomisk ersättning, uppger äldreminister Maria Larsson för TT.

Därmed går regeringen emot ett tidigare utredningsförslag.
Tidigare i år föreslog utredningen att de tusentals personer som placerats i fosterhem på 1900-talet skulle få en offentlig ursäkt och en ersättning.

Regeringens utredare Kerstin Wigzell föreslog att varje person som utsatts för "övergrepp eller försummelse av allvarlig art" skulle kunna få 250 000 kronor i ersättning.

Ursäkt men ingen ersättning

Några pengar till de drabbade blir det inte, enligt barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Enligt regeringen går det inte att på ett rättvist och rättssäkert sätt att betala ut ersättning till dem som utsatts för vanvård.

I stället är ministerns besked att fosterhemsbarnen ska få en ursäkt av staten.
– Jag har förstått att det är väldigt betydelsefullt för många att en sådan ceremoni kommer till stånd. Regeringen har beslutat om en ceremoni och en inbjudan kommer att gå ut inom kort, säger hon till TT.

"Svårt särbehandla en grupp"

Ett av regeringens argument till att inte betala ut ersättning är att den bara skulle omfatta människor som utsatts för vanvård under åren 1920-1980.
– Det spänner över en väldigt lång tid. Och vi vet att människor och grupper i Sverige farit illa under den här perioden. Och det gör det svårt att särbehandla en grupp, säger hon.

Om gränsen för ersättning skulle dras vid 1980 innebär det att människor som utsatts för övergrepp senare diskrimineras.
– Det skulle kunna innebära att en ung person som utsatts för övergrepp 1983 inte får den ersättning som den som utsatts för samma sak 1953, säger Maria Larsson.