Nyheter

Göteborg samlar sig mot gängen

Nyheter Artikeln publicerades

Nu kraftsamlar Göteborg mot de kriminella gängen.

Bland annat ska ungdomar få hjälp att lämna dem och det ska bli svårare för kriminella mc-gäng att hitta lokaler för sin verksamhet.

Bakom den nya strategin står nätverket Kunskapscentrum i Göteborg. Nätverket består av tio myndigheter, med Göteborgs stad som nav.

Göteborg ska också ha bättre koll på den kommunala upphandlingen för att hindra att den organiserade brottsligheten nästlar sig in i de lite finare rummen.

På tisdagen undertecknade högtidligt företrädare för samtliga myndigheter en avsiktsförklaring där man lovade att med ”konkreta åtgärder förebygga och försvåra för gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan”.

Stöd från Ask
Justitieminister Beatrice Ask, som stött kommunens initiativ från start, var speciellt inbjuden. Hon lovordade den lokala satsningen.

– All brottsbekämpning är lokal. Regeringen kan se till att polisen får resurser men det går inte att sitta på Kungsholmen (Rikspolisstyrelsens högkvarter) och lösa lokala problem. Ni kan genom att samverka göra det besvärligt för brottslingarna, sade Ask.

Hon berättade också att Brottsförebyggande rådet, som följer Göteborgsinitiativet, har regeringens uppdrag att se vad som kan göras lokalt.

– Avsikten är att ta fram några orter som har särskilt stora bekymmer med brottslighet för att uppmuntra samverkan av det här slaget. Det kan leda fram till bra modeller att arbeta efter, sade hon.

Kommunen betalar
Kunskapscentrum kommer att ha en egen adress på Norra Hamngatan med till en början fyra, fem fasta medarbetare plus kontaktpersoner i de tio myndigheterna. Kommunen står för kostnaden på 4,5 miljoner kronor.

– Vi vet att det är många som skulle vilja hoppa av gängen. De lever ett väldigt jobbigt liv. Det vet vi från före detta kriminella som levt nära dem, säger Helena Lans, projektkoordinator i Kunskapscentrum, som ett exempel på vad myndigheterna kan göra.

– I det sammanhanget är det knappast polisen som ska stå i det yttersta ledet, utan här kommer det att handlar om saker som vittnesskydd, avkriminaliseringsprogram och liknande. Här kommer bostadsbolag och arbetsförmedling in i stället.