Näringsliv

Stark älgstam - bra för skogen

Näringsliv Artikeln publicerades

En stark älgstam och bra skogsbruk kan leva sida vid sida, förkunnade Jonnie Friberg från skogsbolaget Holmen inför skogsägare på frukostmöte hos Skogsstyrelsen.

Balansen mellan älg och skogsbruk hör till de eviga frågorna. Men med Jonnie Fribergs teser kan harmoni sökas.

Fullständigt sönderbetad ungskog och avmagrade älgar visade Friberg från Holmens marker. Istället önskas välväxta älgar och frodig ungskog. Om älgarna har att äta och samtidigt stammen begränsas kan välväxt jaktbyte uppnås samtidigt som späda tallar skonas.

– Men för att uppnå detta måste vi bland annat ha klara fakta om skogen sammansättning och älgstam, framhöll Jonnie Friberg.

Möjligen kan Fribergs teser på sikt också motverka förgraningen av Sjuhärad, där tallen har svårt att klara älgarnas aptit.