Tidigare byggaktör inför rätta

Mark Artikeln publicerades
I Borås tingsrätt pågår ett mål mot en före detta byggföretagare. Mannen har tidigare varit omskriven, bland annat för en tidigare ekobrottsdom i början av 2000-talet.
Foto:Jan Pettersson
I Borås tingsrätt pågår ett mål mot en före detta byggföretagare. Mannen har tidigare varit omskriven, bland annat för en tidigare ekobrottsdom i början av 2000-talet.

En före detta byggföretagare, som varit aktiv i bland annat Marks kommun, står inför rätta som misstänkt för ekonomisk brottslighet. Målet kretsar kring flera kommanditbolag och hur bokföringen hanterats.

Mannen, i dag pensionär, har tidigare varit verksam inom byggbranschen och BT har vid flera tillfällen skrivit om hans projekt och affärer.

Målet, som nu är uppe i Borås tingsrätt, består av två åtal mot mannen. Gemensam nämnare är en rad kommanditbolag som mannen varit företrädare för.

I det ena fallet misstänks mannen för grovt bokföringsbrott och i fokus står ett bolag som BT väljer att kalla bolag A, som gick i konkurs 2011. Under räkenskapsåren 2007-2010 ska det i bolag A ha bokförts fakturor och betalningar för utförda arbeten om drygt 4,7 miljoner kronor. Enligt åklagaren är fakturorna osanna eftersom arbetena de avser inte har utförts anställda i de bolag som ställt ut fakturorna.

- Man har anlitat litautiska arbetare, men istället för att anställa dem i bolaget har mannen sett till att bilda olika kommanditbolag. De här bolagen har inte bedrivit egen näringsverksamhet, utan det här har bara varit en chimär - realiteten har varit att de var anställda i bolag A, säger Gustav Nyström, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Han anser att det hela varit ett medvetet upplägg.

- Motivbild har varit att man ska få skattefördelar, att man inte ska behöva betala arbetsgivaravgifter, säger Nyström.

Vidare i bolag A ska det ha bokförts tre fakturor om cirka 829 000 kronor från ett annat bolag, som vidare benämns som bolag B. Även dessa menar åklagaren är osanna då de endast ska ha ställts ut för att skapa kostnader i bolag A och därigenom för över "till synes legitima medel" till bolag B.

I det andra fallet misstänks mannen samt hans hustru för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Främst kretsar denna del kring en husbåt som bolag B ska ha sålt eller överlåtit under 2008 till ett annat bolag. Bland annat ska man i bolag B underlåtit att bokföra intäkten, inklusive moms om drygt 1,6 miljoner kronor.

Mannen med hustru nekar till samtliga åtalspunkter, enligt deras försvarare.

- Vi yrkar på att åtalen ogillas helt och hållet. Jag menar att de bygger på en inkompetent utredning som Skatteverket har gjort och det har åklagaren inte genomskådat, säger advokat Göran Rise.

Rise beskriver kommanditbolagen i målet som delar i en "oäkta koncern", inom vilken det förekom ett finansiellt samarbete.

- Vi gör gällande att det här upplägget, som man lite vårdlöst kallar det, är helt korrekt enligt svensk rätt. Det finns inget fel i detta, det är inte något fel med fakturorna och därför är bokföringen korrekt, säger Rise.

Vidare pekar Rise på att båten, benämnd som motorcatamaran av försvaret, aldrig blev färdigbyggd.

- Den var inte sjöduglig, det gick inte att sälja och hade inget värde. Skatteverket har gått på optimistiska uppgifter från min klient om värdet.

Försvaret bestrider även åklagarens talan om näringsförbud för mannen.

- Han har inte begått något brott och för övrigt tycker jag det verkar lite konstigt. Om man är pensionär - varför ska man då ha näringsförbud, säger Rise.

Förhandlingen i tingsrätten väntas pågå tills tisdag, därefter väntar beslut i målet.

Fakta

Kommanditbolag

Är en form av handelsbolag.

Ska alltid ha två eller flera bolagsmän: En komplementär som är personligt ansvarig, både när det gäller företagets skulder och att andra avtal, samt en kommanditdelägare har ett begränsat ansvar.

För kommanditbolag krävs inget startkapital.

Källa: Bolagsverket

Visa mer...