Föll utför trappa på äldreboende - avled senare av sina skador

Mark Artikeln publicerades

Äldreomsorgen i Mark lex Sarah-anmäler nu en händelse där en boende på ett äldreboende föll nedför en trappa och sedan avled av sina skador.

Händelsen inträffade i januari på Ekås i Horred.

Nu ska händelsen utredas för att utröna om något fel har begåtts.