Arkiv: Mark blåst på rätt sten

Mark Artikeln publicerades

Marks kommun betalade för bohusgranit men fick Kinagranit – utan att klaga.
– När vi får motsvarande kvalité och funktion så känner jag mig inte lurad, säger förvaltningschef Robert Svensson.

Kommunens nya stilfulla entré skulle stenbeläggas med gråröd bohusgranit.
Det står klart och tydligt i anbudsunderlaget och konkurrerande företag baserade också sitt pris på det.
Skanska, som vann upphandlingen, uppgav att kostnaden inklusive arbete skulle hamna på knappt en miljon kronor.
Efter kontraktskrivningen meddelade företaget att de avsåg lägga ut kinesisk granit istället, en produkt som kostar långt under halva priset.
Kommunens tjänstemän hade inga invändningar trots att de fortfarande skulle få betala samma pris.
– Min uppfattning är att om entreprenören garanterar motsvarande kvalité så har vi inte så mycket att säga i sammanhanget, säger Robert Svensson.
Stenbeläggningen ingick som ett delmoment av Skanskas levererade tjänster och produkter vid ombyggnaden av kommunhuset (totalpris 2,8 miljoner). Enligt Svensson påverkas inte slutsumman trots att entreprenören byter ut enskilda delar.
– Det sker vid varje upphandling. Entreprenören vill sänka sina interna kostnader för att få ut så hög vinst som möjligt, säger han.
Markbygdspartiets Henry Sandahl är upprörd över att ett privat företag tillåts sko sig på skattebetalarnas bekostnad. Han upptäckte materialbytet när han granskade kommunens anbudsunderlag. Enligt hans källor har Skanska kunnat pressa sina kostnader med 300 000 kronor.
Sandahl tycker också att användning av kinesisk sten rimmar illa med kommunens anslutning till Fairtrade City.
– Det är dubbelmoral att i ena stunden slå sig för bröstet och i nästa stund köpa sten från andra sidan jordklotet, säger han.
Kommunstyrelsens ordförande Pelle Pellby (S) utgår ifrån att tjänstemännen har hanterat situationen enligt upphandlingslagen.
– Men jag tycker att omdömet borde ha sagt att vi inte ska ha den här typen av sten.
Kommuner kan stämma entreprenörer för avtalsbrott om levererad produkt inte överensstämmer med upphandlingen, men i det här fallet är rätten troligen förverkad eftersom tjänstemännen inte opponerade sig.