Jünkes problem ska tas på allvar

Ledare Artikeln publicerades
Borås simarena.
Foto:Andreas Carlsson
Borås simarena.

Moderaten Eike Jünkes insändare ska inte reduceras till en fråga om galopperande gubbighet eller, för den delen, betraktas som ett partipolitiskt problem. Det han ger uttryck för är snarare ett allvarligt samhällsproblem.

I onsdagens BT förklarade Hans Johansson, föreståndare för Borås simarena, vad detta samhällsproblem är: ”Vi har en äldre kategorigrupp underbara badgäster här. De är fantastiskt samhällsengagerade, men de har väldigt svårt för att acceptera att folk från andra kulturer har annan klädsel när de badar”, med hänvisning till den burkini som Jünke benämner ”svart pyjamas”. Och som är ett på det hela taget mycket sällsynt plagg i Borås badanläggningar.

Fördomar således. Säkert främlingsfientlighet, inte minst med tanke på att just föreställningar om invandrares bristande hygien är vanligt förekommande på hatsidor som Avpixlat och liknande, men också något som världen sett exempel på tidigare. Under 30-talet och 40-talet var det judar och romer som regelmässigt betraktades som ”smutsiga” i Jünkes förra hemland Tyskland. När han på 50-talet kom till Sverige var det andra grupper som på väldigt lösa grunder klassades som hygieniska avvikare, som samer och – inte minst – arbetarklassens barn.

I dag är det flyktingar i allmänhet och araber i synnerhet som anses behöva tvätta sig för att bli svenska.

Men det verkliga och väsentligen mer vardagsvanliga hygienproblemet på simarenan tycks snarare vara ett annat: ”Vi har en väldigt stor grupp äldre personer, som aldrig duschar håret, för att de är rädda om frisyren”, säger Hasse Johansson till BT.

Och hade det inte varit för att det även finns en vidare problematik med i bilden, där våldsbenägna nazistiska organisationer tar sig friheten att agera ”badhusvakter” för att skydda svenska kvinnor från invandrade mäns blickar och anspelningar, hade denna insändare lätt kunnat placeras i papperskorgen.

Men Eike Jünke tar som sagt upp ett samhällsproblem som ska tas på allvar, om än inte det som han själv tycks inbilla sig.

Svett och smuts kan alltid tvättas bort. Fördomsfull främlingsfientlighet sitter djupare än så.